For halvannen uke siden ble Fremskrittspartiets ordførerkandidat i Nesodden kommune, John Brungot, besluttet ekskludert fra partiet etter at Filter Nyheter avdekket hans hatske retorikk om muslimer på Facebook og hans mangeårige engasjement i den muslimfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN).

SIAN – som tar til orde for å forby islam og å deportere eller fengsle bekjennende muslimer på livstid – har tidligere delt ut løpesedler med påstander som at «gode muslimer er notoriske seksualpredatorer» og «gode muslimer voldtar i et epidemisk omfang i hele Vesten».

Sammen med en tale om «morderzombier» og «tilbakestående kultur» er dette blant uttalelsene som gjorde at statsadvokaten tidligere i vinter tok ut tiltale mot to av SIANs frontfigurer for hatefulle ytringer, etter den såkalte rasismeparagrafen (straffeloven § 185).

Brungot-saken utløste en debatt i Frp om hva som er mulig å forene med medlemskap i partiet – leder Siv Jensen har slått fast at det å være medlem av SIAN ikke kan kombineres med å være Frp-medlem, mens partiveteran Carl I. Hagen har tatt til orde for det motsatte.

Støttet SIANs ytringsfrihet på stand i Arendal sentrum

Et lokallag der problemstillingen ser ut til å være aktuell, er Arendal Frp.

Der har listekandidater ved høstens kommunevalg kritisert Arendalsukas beslutning om å stenge ute SIAN fra årets arrangement, gått i rette med stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen når hun tar avstand fra organisasjonen, og applaudert en SIAN-markering i byen tidligere i sommer:

Mens 250 arendalitter møtte opp for å vende SIAN ryggen da organisasjonens frontfigurerer sto på stand i sentrum av byen den 20. juli, mente i hvert fall tre lokale Frp-politikere at det heller var en god anledning å stille seg opp med et «ja til ytringsfrihet»-banner.

Presiserte at støtten ikke bare handlet om ytringsfrihet

Blant dem er Maurith Julie Fagerland, som er lokallagets nestleder og står på 4. plass på valglista ved kommunevalget i september.

Hun har i et leserinnlegg i Agderposten sagt at selv om hun ikke er SIAN-medlem og kritisk til organisasjonens «form, av og til», deler hun organisasjonens bekymringer og står på deres side «i forhold til den ytringsfriheten de nektes under Arendalsuka».

Maurith J. Fagerland. Foto: Frp

Leserinnlegget fikk en oppfølger fra partikollega Raymond Skorstad, som har vært medlemsansvarlig og er 13. kandidat ved kommunevalget.

Han brukte lokalavisa Agderposten for å informere om at hans støtte til SIAN ikke bare handler om ytringsfrihet:

«Det handler om islamisering av Norge og at SIAN advarer mot det. Det virker som det kun er FrP som ser islamiseringen som sniker seg innover landet vårt og som prøver å gjøre noe med det så vi ikke skal oppleve det samme som vi ser i en rekke andre europeiske land», skrev Skorstad.

Når Filter Nyheter ber ham om å utdype dette og kommentere at SIANs ledere er tiltalt for hatytringer, ser Skorstad ut til å ta avstand fra organisasjonen:

«Jeg kjenner ikke så mye til SIAN og støtter den ikke annet enn deres rett til å ytre seg innenfor lovens rammer. For øvrig har jeg ingen kommentar», skriver han.

Skorstad har i nylige Facebook-videoer erklært at han «ikke tror på multikulturell innvandring», at han er motstander av at Norge skal ta imot migranter og mener det overhodet ikke skal være migranter i Agder fylke, og skrevet at islams «kultur og politikk er ikke forenlig med vårt levesett». 

Samme mann måtte i fjor legge seg flat, beklage og redigere en tekst der han sammenliknet i fjor Arbeiderpartiet med nazister.

På frigjøringsdagen skrev han på Facebook, ifølge Agderposten, at «8. april 1945 ble vi kvitt nazistene. Nå er det bare sosialistene igjen (…) Det som kan true det norske folkets frihet og demokrati – det er den fare som det norske arbeiderpartiet til enhver tid representerer. Den viktigste oppgaven i kampen for Norges selvstendighet, for demokratiet og rettssikkerheten er å redusere Arbeiderpartiet og sosialistenes innflytelse mest mulig». 

Ønsker ikke å utdype

Fagerland, nestlederen i lokallaget, har tidligere vakt oppsikt for å ha omtalt regjeringens tilslutning til FNs migrasjonsplattform som et «landssvik» og, ifølge Aftenposten, skrevet på Facebook (i et nå utilgjengelig innlegg) at Erna Solbergs politikk er «verre enn de (…) som fraterniserte med tyskerne».

Overfor Filter Nyheter nekter Fagerland å avklare sitt forhold til SIANs syn på muslimer og innvandrere, eller om hun har inntrykk av at støtte til SIAN er utbredt i Fremskrittspartiet ut over lokallaget i Arendal.

Hun vil heller ikke si noe om hvor hun står i debatten om SIAN-medlemsskap er forenlig med å være medlem i Frp, ut over at dette er noe partiledelsen må finne ut av, og avslutter samtalen før vi rekker å stille flere spørsmål.

Synes SIAN hadde «saklig debatt»

Ingrid Skårmo, 2. kandidat på valglista, bekrefter at hun hørte på SIAN i Arendal, men sier hun ellers ikke har noe forhold til organisasjonen.

Ingrid Skårmo. Foto: Aust-Agder fylkeskommune

– Jeg syntes de hadde en saklig debatt og jeg er opptatt av ytringsfrihet, sier hun, og beklager at hun ikke har tid til å svare på flere spørsmål.

5. kandidat Edward Terjesen vil heller ikke svare på spørsmål, ut over å bekrefte at han var tilstede på SIAN-markeringen i Arendal i juli.

Varsler SIAN-oppgjør i høst

Stortingsrepresentant Bruun-Gundersen ønsker ikke å svare på Filter Nyheters spørsmål om hvor problematisk det er at at flere listekandidater i Arendal Frp gir uttrykk for støtte til SIAN.

«Disse typer spørsmål bør rettes til leder av partiets organisasjonsutvalg, ikke meg», skriver hun i en e-post til Filter Nyheter.

Organisasjonsutvalget i Fremskrittspartiet ledes for tida av Alf Erik Andersen, som til daglig er ordfører i en annen Agder-kommune, nemlig Mandal.

Han sier SIAN vil bli tema på et organisasjonsutvalgsmøte i høst.

«SIAN er en organisasjon som bryter klart med det Frp står for. Frp er kritisk til politisk og radikal islam, men å forby eller bekjempe islam som religion er ikke Frps politikk. Frp skal derfor ikke assosieres med SIAN», skriver Andersen i en tekstmelding til Filter Nyheter.

«Må få si sin mening»

Leder av Arendal Frp, Andreas Arff, sier at Frp-erne som uttrykte støtte til SIANs markering i Arendal i juni ikke mente annet enn å støtte organisasjonens rett til å ytre seg. Han sier han er ukjent med at noen i hans lokallag skal ha uttrykt noe annet.

– Våre folk støtter ikke rasisme, støtter ikke oppfordringer til kriminalitet eller vold, vi støtter ytringsfriheten. Ingenting annet, sier Arff.

– Ytringsfriheten er viktig for oss i Frp. Det betyr ikke at man støtter verken venstreradikale eller SIAN, men at man anerkjenner at de kan stå der og ha sin mening. Det er et paradoks når noen må ha politibeskyttelse for å fremføre sitt budskap, sier han, og viser til at SIAN tidligere har blitt angrepet på stand på Arendalsuka og at det på den aktuelle SIAN-markeringen i juni ble kastet et lysrør.

Arff er opptatt av at rommet for hva som oppfattes som akseptable meninger, etter hans oppfatning, blir smalere og smalere; at det brukes stadig grovere skjellsord i den offentlige debatten og at frontene blir hardere.

– Hvordan synes du SIAN bidrar til å gjøre frontene mindre harde?

– Jeg kjenner ikke veldig godt til alt de har sagt og hva de mener, men slik jeg har forstått det er SIAN en lovlig organisasjon. De må ha rett til å si sin mening innenfor grensene loven trekker opp.

– SIANs ledere er tiltalt for hatprat?

– Ja, da reagerer lovverket og domstolene på det, og det er slik det må være. Alle i Norge er enige om at hvis du kommer med noe som kan anses som rasisme eller trusler, må det slås ned på – men det er politiet og justisministeren som må ta jobben med å vurdere hva som er straffbart, sier Andreas Arff.