Tips, innspill eller innlegg?

Filters redaksjon: [email protected]
Tilsvar og debattinnlegg: [email protected]
Redaktør Harald S. Klungtveit: [email protected] / 412 15 090 (Signal) 

Tips oss!

Noen av Filter Nyheters aller viktigste avsløringer har startet som tips fra lesere. 

Selv om du bare sitter på én opplysning eller bruddstykker av dokumentasjon, er det ofte del av et større sakskompleks som våre erfarne journalister kan avdekke gjennom andre kilder.

Det er ikke illojalt eller ulovlig å opprette kontakt med en journalist, og du trenger ikke være redd for at vi foretar oss noe med informasjonen før du er trygg på framgangsmåten.

Om tipset dreier seg om din arbeidsplass bør du vurdere å kontakte oss på en måte som ikke kan ettergås av arbeidsgiver i ettertid – for eksempel med en privat e-post-konto på en privat enhet eller med en meldingstjeneste som ikke lagrer kommunikasjonen lokalt. (Gjør nærmere avtale med redaksjonen før oversendelse av særlig sensitive opplysninger og dokumenter).

Filter Nyheter har erfaring med å beskytte kilder også under press fra myndigheter eller domstoler. 

Debatt / kronikker

Filter Nyheter vil gjerne ha debattinnlegg knyttet til dagsaktuelle temaer, saker omtalt i avisa og ikke minst kritikk av Filter. 

I Filter ønsker vi at også meningsbærende artikler skal være faktaorienterte og opplysende.

I utgangspunktet vil vi at alle innlegg skal være eksklusive – altså publiserer vi vanligvis ikke masseutsendelser (feks. fra politiske partier) eller tekster som allerede er publisert i andre medier. 

Om du har spisskompetanse på et felt og ønsker å skrive kronikk eller analytiske kommentarartikler vil vi gjerne høre fra deg.

Tilsvar

Hvis du eller organisasjonen du representerer har blitt omtalt i Filter Nyheters journalistikk, vil du alltid få den plassen du trenger til å fremme dine argumenter eller kritisere våre artikler også i et eget innlegg.

Dette vil bli publisert så raskt som mulig. Vær oppmerksom på at et tilsvar ikke gir anledning til å komme med uriktige faktaopplysninger eller usaklige personangrep. Send tilsvar til [email protected].