Stiftelsen Human Rights Service (HRS), som driver det islamfiendtlige nettstedet Rights.no, har i en årrekke mottatt millioner over statsbudsjettet via ordningen «Tilskudd til nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet».

Søndag skrev Filter Nyheter om hvordan HRS gikk med nesten én million kroner i overskudd i fjor. Beløpet la seg på toppen av en allerede betydelig egenkapital, som ved årsslutt var nesten 2,8 millioner kroner.

Da hadde de to ansatte - informasjonsleder Hege Storhaug og daglig leder Rita Karlsen - mottatt 1,8 millioner kroner i statsstøtte, i tillegg til over 1,6 millioner i private donasjoner.

Siden 2015 har den eneste synlig aktiviteten i stiftelsen vært publisering av tekster på nettstedet Rights.no. Men selv om HRS helt siden 2005 har mottatt nær 24,4 millioner kroner i overføringer fra staten - og ved flere år gått med overskudd - har stiftelsen bare én gang fått krav om å tilbakebetale ubenyttede penger.