Stiftelsen Human Rights Service (HRS), som driver det islamfiendtlige nettstedet Rights.no, har mottatt nær 24,4 millioner kroner i statlige overføringer de siste 14 årene.

Søndag skrev Filter Nyheter om hvordan HRS i fjor gikk med et overskudd på nesten én million kroner etter å ha mottatt 1,8 millioner i statsstøtte og over 1,6 millioner i private donasjoner.

Siden 2015 har den eneste synlige aktiviteten i stiftelsen vært publisering av innlegg på nettstedet Rights.no. Antirasister har reagert sterkt på tekster med retoriske spørsmål om at Norge er blitt et «sosialkontor og fødestue for utlendinger» og teorier om at «befolkningen skiftes ut til glede for eliten», samtidig som HRS har fått penger for å være et «ressursmiljø på integreringsfeltet».

For å få pengene har HRS måtte sende inn årlige virksomhetsplaner til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). I flere av planene heter det at HRS er en «politisk tenketank» som bistår ulike politiske partier: