Denne uka kom dommene i saken mot 17 klimaaktivister tilknyttet Extinction Rebellion (XR). Organisasjonen bruker sivil ulydighet og pågripelsene som følger av det som sine viktigste virkemidler.

Aktivistene hadde i likhet med flere andre medaktivister blitt bøtelagt for å nekte å forholde seg til politiets ordre under i alt tre aksjoner i Oslo i regi av XR på forsommeren. De aksjonerte mot Norges Bank for å
få Oljefondet til å selge seg ut av kull, blant annet med å lime hendene fast til inngangen. Noen sperret inngangen til Klima- og miljødepartementet for å få regjeringen til å skjerpe klimapolitikken. En mindre gruppe aksjonerte fra publikumsgalleriet i stortingssalen for å få de folkevalgte til å erklære krise, samt å arbeide for å løse denne fremfor å «bevilge seg» tre måneders sommerferie.

Ingen av de 17 vedtok bøtene, og sakene ble derfor behandlet i tingretten. Normalt er dette en liten, kjapp sak for retten. Denne varte over tre dager med offentlig oppnevnt forsvarsadvokat, på tross av at domstolene sorterer denne typen saker under «sak der tiltalte ikke har krav på forsvarer».