Den 28. oktober inkluderte Filter Nyheter nettstedene Nattnytt.com og 247avisen.com i oversikten over norske sider som etterligner språket og virkemidlene til nyhetsmediene, men uten å følge det etiske regelverket som journalister forplikter seg til.

Henvendelser til 247avisen.com i forkant av publisering ble ikke besvart. En uke etter publisering mottok vi imidlertid brevet nedenfor, som her blir publisert i sin helhet.

Filter Nyheter vet ikke hvem som står bak 247avisen eller hvem som har skrevet brevet. Men det er sendt fra epostadressen «[email protected]», som blir oppgitt på de aktuelle nettsidene. Brevet er også publisert på 247avisen.com.