Tilsvar til Filter Nyheters artikkel om 247avisen.com

Den 28. oktober inkluderte Filter Nyheter nettstedene Nattnytt.com og 247avisen.com i oversikten over norske sider som etterligner språket og virkemidlene til nyhetsmediene, men uten å følge det etiske regelverket som journalister forplikter seg til.

Henvendelser til 247avisen.com i forkant av publisering ble ikke besvart. En uke etter publisering mottok vi imidlertid brevet nedenfor, som her blir publisert i sin helhet.

Filter Nyheter vet ikke hvem som står bak 247avisen eller hvem som har skrevet brevet. Men det er sendt fra epostadressen «debatt@247avisen.com», som blir oppgitt på de aktuelle nettsidene. Brevet er også publisert på 247avisen.com.

Når Filter Nyheter hever seg over sine konkurrenter

Vi registrerer at Filter Nyheter hever seg opp som dommere over konkurrerende nettsteder. Det er av liten interesse for oss hva et konkurrerende nettsted, som ut fra det dere skriver til oss ser ut til å ligge på venstresiden, måtte mene om sannhetsgehalten i våre artikler.

Men jeg kan først generelt opplyse om hva som er vår policy: Vi er primært en nyhetsavis. Vi er nøye på å bruke seriøse kilder, hvilket i hovedsak betyr anerkjente internasjonale medier. Vi bruker ikke propagandistiske nettsider, og under ingen omstendighet konspirasjonsteoretiske nettsteder, som kilder. Kildene i artiklene oppgis dessuten alltid slik at leserne selv kan gjøre seg opp en mening om de mener kildene er troverdige eller ikke.

Fria Tider er en høyreorientert nettavis. Det betyr ikke at den er mindre seriøs enn venstreorienterte eller mainstream nettaviser. Man kan ikke bedømme troverdigheten ut fra politisk ståsted for nettstedet. Vi har merket oss at Fria Tider er et nettsted som er nøyaktige med kildehenvisninger og bruker for det meste svenske lokalaviser eller rettsdokumenter som kilder. Det er etter vår mening ingen grunn til å vurdere Fria Tider som useriøs eller lite troverdig.

Den tyske nettavisen Zuert har vi vel kun benyttet som kilde et par ganger, og i begge tilfeller omhandlet artiklene nyheter som også ble referert i de stor tyske avisene. Vi følger ikke godt nok med i den tyske debatten til å vite hva denne nettavisen er blitt kalt for, men før vi siterte denne nettavisen sjekket vi grundig de øvrige artiklene på siden og fant ikke annet enn seriøse artikler med et åpenbart sannferdig innhold, som på ingen måte tydet på at denne nettavisen skulle ha noen nazisympatisører. Vi vet jo ellers at venstreekstremister er raske med å stemple høyreorienterte som nazister.

Når det gjelder bildebruk bruker vi ofte illustrasjonsbilder. Som regel fremgår det av bildebruken og teksten at bildet er et illustrasjonsbilde, men det er ikke noe i veien for at vi kan skrive det inn i teksten for fremtiden, dersom noen kverulerer på det.

Det er vanskelig å forstå at en eventuell partipolitisk binding i form av støtte til et parti skulle bety det samme som at nyhetene ikke er troverdige. Samtlige norske aviser bekjente seg til et politisk parti langt inn på 80-tallet. Og hvilket parti tror dere Klassekampen støtter? Uten at det burde sette troverdigheten i deres nyhetsjournalistikk under tvil.

For øvrig kan vi opplyse om at 247avisen ikke er styrt eller eid av et politisk parti. Men siden andre aviser ikke skriver noe om Demokratene i Norge har vi prioritert å ta inn deres pressemeldinger. Dersom vi får pressemeldinger fra andre av de partiene som blir diskriminert imot i de store norske mediene vil vi også vurdere å bruke disse.

Vi merker oss at dere vurderer 247avisen som innvandrings- og islamfiendtlig. Vi skriver en del nyheter om dette temaet fordi det er seriøse og sannferdige nyheter, ofte fra utenlandske kilder, som andre aviser ikke skriver om, og som derfor har stor nyhetsverdi. For en nettavis med en liten redaksjon må vi lete frem saker som vi står mest mulig alene om å presentere og som ikke kan leses i andre nettaviser. Det er det vi tilstreber oss. Men det er ikke på noen måte meningen at vi ensidig kun skal skrive om innvandring og islam.

Det er kun våre journalister som av ulike private grunner er anonymisert. Debattinnlegg blir trykket under fullt navn. Opplistingen deres av hvem som har skrevet leserbrev kan vel på ingen måte brukes som noe argument for at nyhetsartiklene ikke er troverdige.

En korrekt måte for dere å vurdere troverdigheten og sannhetsgehalten i nyhetsartikler i en avis på er selvsagt å gå inn i de enkelte artiklene for å dokumentere alvorlige feil. Vi registrerer at dere ikke har påpekt feil i noen av artiklene, og at påstanden om at vi er en lite troverdig nyhetsavis derfor ikke er dokumentert, men åpenbart kun fremsatt fordi dere selv står på et annet politisk ståsted. 247avisen har aldri lagt skjul på at vi ønsker å være et høyreorientert korrektiv til mainstream media som er dominert av venstreorienterte journalister.

redaksjonen 247avisen