Facebook, Google og Twitter ble grillet av politikerne under gårsdagens høring i Kongressen i USA.

Den handlet om hva de store sosiale mediene gjør for å stanse såvel radikalisering og terror-rekruttering som fremmede makters politiske påvirkningskampanjer. Alle tre lot seg representere av jurister.

«Jeg prøver å ta oss ned fra La-La-Land her. Dere har fem millioner annonsører som skifter hvert år, hver måned, antakelig hvert sekund. Dere har ikke mulighet til å kjenne hver enkelt annonsør, har dere» spurte Louisiana-republikaneren John Kennedy.