41 prosent av respondentene i en ny meningsmåling fra Amnesty og Respons analyse er «enig» i at «ingen afghanske flyktninger bør returneres før sikkerheten blir bedre i Afghanistan». 28 prosent har ingen sterk mening og klassifiseres som «nøytrale», mens 22 prosent er uenig i utsagnet, skriver Klassekampen i dag.

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge mener politikere «bør merke seg disse tallene»: - Det er liten støtte i befolkningen for å returnere flyktninger til et land i krig, sier han til avisa.

Samtidig sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug til Dagbladet at hun «ville ikke reist til Kabul akkurat nå. Det er viktig å forstå at sikkerhetssituasjonen er annerledes ut fra hvem du er og hvilken tilknytning du har».