Filter Nyheter har tidligere publisert en stor oversikt over norske nettsteder som etterligner språket og virkemidlene til nyhetsmediene, men uten å følge det etiske regelverket som journalister forplikter seg til.

Forrige gang var nettstedet 24avisen.com med i oversikten, blant annet på bakgrunn av oppdiktede opplysninger, anonyme artikkelforfattere, usynlig eier/redaktør, lenker til useriøse nettsteder, personangrep uten tilsvar, misvisende bildebruk og usikkerhet rundt partipolitiske bindinger.

Nettstedet la ned driften i midten av september, men har nå gjenoppstått. Samtidig har to andre nettsider fått økt aktivitet: Nattnytt.com, som i minst ett tilfelle har publisert helt identiske artikler som 24avisen.com, samt 247avisen.com: