Norske Haakon Forwald en av lederne i ny nazi-organisasjon – dette betyr splittelsen i «Den nordiske motstandsbevegelsen»

Den nazistiske organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelsen» (DNM) ble mandag denne uken offisielt splittet da en rekke sentrale medlemmer kunngjorde stiftelsen av en ny, navngitt organisasjon. Bakteppet er en konflikt om organisasjonens metodebruk og prioriteringer etter den mislykkede valgdeltagelsen i Sverige i fjor.

På et eget, uferdig nettsted i både svensk og norsk utgave lanserte den nye fraksjonen seg i går med en ny logo og et gruppebilde med seks lederskikkelser, ytterligere tre identifiserbare medlemmer og nærmere 20 anonymiserte nynazister.

Samtidig fortsetter DNM og deres leder Simon Lindberg sin aktivitet i konkurranse med utbryterne.

Splittelsen kan både gjøre det organiserte høyreekstreme miljøet farligere samlet sett, og lede til avskalling av medlemmer eller at hele avdelinger kollapser. I Norge vil en eventuell splittelse gjøre de enkelte nazistiske organisasjonene her til lands svært små.

Ledes av drapsdømt nynazist-veteran

Den nye organisasjonen skal ledes av Klas Lund, som er tidligere grunnlegger og leder i DNM (tidl. Svenska motståndsrörelsen) og har fartstid i nynazistmiljøene siden 1990-tallet. Lund er tidligere dømt for blant annet medvirkning til drap, ran og grovt våpenlovbrudd.

En av mennene i ledergruppen er norske Haakon Forwald, som lenge har vært i den øverste ledelsen av DNM i kraft av å være sjef for organisasjonens norske medlemmer. Han har imidlertid bodd i Ludvika i Sverige i flere år, og er minst like nære knyttet til de svenske nazistene i Dalarna som nå utgjør deler av den nye fraksjonen. En av dem er Emil Hagberg – tidligere dømt for vold, opptøyer og våpenlovbrudd – som tidligere har deltatt på gatedemonstrasjoner i Norge.

DNM har hatt felles ledelse for både Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island, og har vært det største forsøket på å samle «hvit makt»-sympatisører i alle landene under én paraply. Nå ser det ut til å ha mislyktes.

– Kan forsøke å overgå hverandres aksjoner

Jonathan Leman i stiftelsen Expo følger de svenske høyreekstreme miljøene tett, og kjente til splittelsen i miljøet lenge før nynazistene selv kunngjorde det.

– Vi har ennå ikke hele bildet av hvem det er som blir med i den nye organisasjonen, men vi vet ganske mye. Dette er både regionale og lokale ledere – kjerneaktivister med høy status i DNM og høy voldskapital. Alle lederskikkelsene er voldsforbrytere, unntatt Forwald, sier Leman til Filter Nyheter.

Han tolker utbryterne som at de vil «tilbake til røttene» og ha en mindre og mer lukket organisasjon som vil framstille seg som en elite.

– Det blir mer sekt-lignende, ganske enkelt. Selve konflikten, som har pågått lenge, handler ikke om hvem som er mest nazist eller mest høyreekstrem ideologisk, men om valget av metoder. Utbryterne stiller spørsmål ved DNMs linje under Lindbergs lederskap og mener prioriteringen av bredde og en parlamentarisk satsning var et feilgrep, etter at det ble satset mye aktivisme på det svenske valget.

Leman mener situasjonen er uforutsigbar, og frykter at de to grupperingene kan prøve å overgå hverandre i skremmende aksjoner, i verste fall med vold:

– Det er en risiko for at splittelsen gir en utvikling der den nye gruppen må vise med handling, og ikke bare ord, at de har «nye» metoder og står for noe annet – de kan ikke holde på med å dele ut løpesedler eller ha like demonstrasjoner som DNM. Samtidig er det jo DNM som lenge har vært den mest ekstreme gruppen, det er deres greie at «vi er de mest radikale». Nå vil de kanskje ha behov for å motbevise påstandene om at de har blitt for myke og liberale, sier Leman til Filter Nyheter.

Samtidig som det er fare for eskalering når fraksjonene skal vise styrke, tror Leman splittelsen også gir rom for bekjempelse av nynazistmiljøet.

– Mistro, konflikter og personer som føler seg sveket tar mye krefter i en organisasjon, folk kan fort gå leie og forlate det helt, sier Expo-researcheren.

Uavklart i Norge

Mens DNM har flere hundre medlemmer i Sverige, er det i Norge rundt 50 personer som i løpet av de siste to årene har vært involvert i organisasjonen, med en hard kjerne på i underkant av 20 personer.

Det er nå uklart hvor mange av de norske nynazistene som blir værende i DNM, hvem som eventuelt følger Forwald til den nye grupperingen, og om tidligere eller inaktive medlemmer viser interesse for utviklingen.

Mens enkelte norske nynazister mandag uttrykte støtte til Simon Lindberg/DNM, så andre ut til å vise interesse for den nye og potensielt mer ekstreme organisasjonen.

Leman tror det kan ha oppstått store problemer i lokale filialer av DNM når formalitetene skal løses:

– Med tanke på posisjonen til de som forlater DNM, er det nesten nødt til å finnes konflikter om hvem som eier utstyr og penger, for eksempel.