Den nazistiske organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelsen» (DNM) ble mandag denne uken offisielt splittet da en rekke sentrale medlemmer kunngjorde stiftelsen av en ny, navngitt organisasjon. Bakteppet er en konflikt om organisasjonens metodebruk og prioriteringer etter den mislykkede valgdeltagelsen i Sverige i fjor.

På et eget, uferdig nettsted i både svensk og norsk utgave lanserte den nye fraksjonen seg i går med en ny logo og et gruppebilde med seks lederskikkelser, ytterligere tre identifiserbare medlemmer og nærmere 20 anonymiserte nynazister.

Samtidig fortsetter DNM og deres leder Simon Lindberg sin aktivitet i konkurranse med utbryterne.