Politiet leter etter rasismetiltalte SIAN-aktivister – rettssak kan bli utsatt igjen

Sian-profilene Lars Thorsen og Fanny «Anna» Bråten, her fra Fredrikstad i fjor høst.

I begynnelsen av februar i år ble det kjent at Lars Thorsen (53) og Fanny «Anna» Bråten (57), de mest kjente frontfigurene i organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), er tiltalt for en rekke tilfeller av hatefulle ytringer etter den såkalte rasismeparagrafen.

Hovedforhandlingen i Oslo tingrett var opprinnelig berammet i begynnelsen av april, men ble utsatt etter at de tiltalte byttet forsvarere. Kort tid senere ble ny dato satt til tirsdag 25. juni, altså i neste uke.

Om Thorsen og Bråten med vilje gjør seg utilgjengelig for forkynnelse av stevning og tiltale, står også rettssaken i neste uke nå i fare for å bli avlyst. Tiltalte i straffesaker har etter loven krav på et formelt varsel tre dager i forkant.

– Fristen går ut på lørdag. Vi arbeider med å få dem stevnet, sier politiadvokat Andreas Kruszewski til Filter Nyheter.

De to er ikke etterlyst, men politiet jobber nå for å sikre at rettssaken kan gjennomføres som planlagt. En ny beramming kan ta lang tid.

Hevder at rettssaken ikke blir noe av

Thorsen og Bråten er tiltalt for å ha omtalt muslimer som blant annet «notoriske seksualpredatorer» som «voldtar i et epidemisk omfang» i brosjyrer som ble utdelt i Oslo i fjor. Bråten er i tillegg tiltalt for å omtale muslimer som «morderzombier» og «seksualpredatorer» fra en «tilbakestående kultur» i en tale på Eidsvolls plass i Oslo 1. september samme år.

Når Filter Nyheter tar kontakt med Lars Thorsen fredag, henviser han til en melding fra organisasjonens Twitter-konto. I meldingen, som ble sendt fredag formiddag, heter det at «straffesaken mot Thorsen og Bråten går ikke 25.6. Politiet har ikke forkynt verken tiltale eller stevning til de tiltalte, hvilket innebærer fire brudd på straffeprosessloven. Saken kan derfor ikke lovlig gjennomføres».

Twitter-meldingen inneholder også et bilde av Fanny «Anna» Bråten utenfor Malmö Tingsrätt, noe som kan indikere at hun på dette tidspunktet befant seg i Sverige:

I enkelte tilfeller forkynner politiet tiltale og stevning til hovedforhandling via post, men det innebærer at den tiltalte må kvittere for at dette er mottatt. I de tilfellene hvor det er lite sannsynlig at den tiltalte vil kvittere, må politiet møte opp hjemme hos vedkommende.

Dette er en formell prosess som ikke tar hensyn til om tiltalte likevel kan være klar over at en straffesak er berammet, som i dette tilfellet – hvor SIAN tvitrer om den konkrete datoen og tidligere har omtalt tiltalen på egne nettsider.

Demonstrerte i Drammen – ble ikke stevnet

Politiet har forsøkt å forkynne tiltale og stevning for både Thorsen og Bråten, men altså uten at de foreløpig har lykkes. Det innebærer at saken ikke kan fremmes uten at de tiltalte selv er til stede.

Thorsens advokat, Steingrim Wolland, sier til Filter Nyheter fredag at «verken tiltalte eller innkalling er forkynt for dem, etter det jeg forstår». Bråtens advokat, Morten Kjensli, sier det samme.

Tiltalen mot Thorsen og Bråten har i likhet med dato for hovedforhandlingen vært kjent i lengre tid. På konkret spørsmål om politiet har gjort en tilstrekkelig innsats for å få de to stevnet, svarer politiadvokat Andreas Kruszewski følgende:

– Det er gjort forsøk på å stevne de tiltalte i tråd med rutinene for dette i stevneavsnittet i Oslo politidistrikt. Hvorvidt innsatsen har vært tilstrekkelig kan jeg ikke uttale meg om før fristen er utløpt.

– Thorsen og Bråten deltok begge i en offentlig demonstrasjon i Drammen forrige helg. Ble det gjort forsøk på å stevne dem da?

– Det ble ikke gjort forsøk på å stevne dem i Drammen, svarer Kruszewski.

Thorsen: «Prosederer ikke i media»

På spørsmål til Lars Thorsen om hvordan han og Bråten forholder seg til tiltalen og hvilke tanker de gjør seg rundt denne, skriver han følgende på sms:

– Du er så lite etterrettelig og faktabasert at det blir meningsløst å snakke med deg. Jeg prosederer ikke i media. Viser til vår twittermelding i dag.

Filter Nyheter har også spurt Thorsen om de bevisst har unndratt seg forkynnelse av tiltale og stevning, samt om de vil gjøre seg tilgjengelig for politiet før fristen for forkynnelse går ut. Det har ikke Thorsen svart på.

Om tiltalen har han tidligere skrevet på SIANs hjemmesider at «brosjyresaken er stor og kompleks. Den forutsetter betydelig innsikt i islamsk teologi, noe hatkrimgruppa har dokumentert at den ikke besitter. (…) Mitt prinsipielle syn er at en ytring bør være lovlig, dersom den kan dokumenteres å være sann».