Lars Thorsen (53) og Fanny «Anna» Bråten (57), de mest kjente frontfigurene i organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), ble tidligere i år tiltalt for en rekke tilfeller av hatefulle ytringer etter den såkalte rasismeparagrafen – straffeloven § 185.

Saken skulle opp i Oslo tingrett onsdag denne uken, men ble i dag utsatt etter at begge de tiltalte har byttet forsvarere.

– Ny beramming er forventet før sommeren, opplyser politiadvokat Andreas Kruszewski til Filter Nyheter.

Delte ut løpesedler med utfall mot muslimer

Thorsen og Bråtens nye forsvarere er henholdvis Steingrim Wolland og Morten Kjensli. Ingen av dem vil i dag svare på hvordan de to SIAN-profilene forholder seg til tiltalen.

Det var opprinnelig Øystein Storrvik som var oppnevnt som forsvarer for Thorsen, mens Marijana Lozic skulle forsvare Bråten. På spørsmål om hva som er årsaken til at han ble byttet ut, svarer Storrvik: «Ingen grunn. Han velger selv. Jeg fikk oppdraget som fast forsvarer i Oslo tingrett. Bra han fikk en etter eget valg».

Politiet vil holde de islamfiendtlige aktivistene ansvarlige for løpesedler de delte ut under et SIAN-arrangement på Stovner i Oslo 20. juli 2018.

Løpesedlene inneholdt flere utsagn som kan tolkes som at SIAN mener at muslimer i Norge generelt er å anse som seksualforbrytere, drapsmenn og en terrorfare.

Anna Bråten i tillegg er tiltalt for en tale hun holdt i regi av SIAN foran Stortinget 1. september i fjor. Der viste hun blant annet til en video på et svensk anti-innvandrings-nettsted om asylsøkere i en svensk småby som ifølge henne «viser hvordan det blir «når det blir importert morderzombier, seksualpredatorer, tilbakestående kultur».

«Kvalifisert krenkende»

 – Vår vurdering er at ytringene de tiltalte fremmer er av en slik grov og kvalifisert krenkende art at de er over terskelen for å rammes som diskriminerende og hatefulle ytringer, sa politiadvokaten til Filter Nyheter da tiltalen ble kjent.

Straffeloven definerer slike ytringer som å «true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn».

Lars Thorsen har tidligere kommentert tiltalen i et innlegg på organisasjonens eget nettsted. 

Han mener det er paradoksalt at flere anmeldte tilfeller av vold mot personer i SIAN er henlagt, ifølge ham, mens ytringer fra organisasjonen ender med tiltale.

«Brosjyresaken er stor og kompleks. Den forutsetter betydelig innsikt i islamsk teologi, noe hatkrimgruppa har dokumentert at den ikke besitter. (…) Mitt prinsipielle syn er at en ytring bør være lovlig, dersom den kan dokumenteres å være sann», skriver 53-åringen.

Er med på de fleste SIAN-arrangementer

Thorsen og Bråten er med på å arrangere de fleste av SIANs offentlige arrangementer på Østlandet, der begge gjerne holder appeller i tillegg til å gå rundt blant tilhørere og forbipasserende for å dele ut brosjyrer.

Lars Thorsen sitter også i organisasjonens styre.

Paret har også havnet i konflikter utenfor egne arrangementer, slik som da de 30. november i fjor ble pågrepet for ordensforstyrrelse på en antirasistisk demonstrasjon foran Stortinget.