Onsdag morgen ble analytikeren Christian Nellemann, sjef for det lille foretaket Rhipto Rapid Response – Norwegian Center For Global Analyses, pågrepet av etterforskere fra Økokrim da han ankom Klima- og miljødepartementet i Oslo sentrum for et møte.

Filter nyheter skrev i går at at Nellemann er siktet for grovt bedrageri av omlag 56 millioner kroner. Det er penger som foreningen Rhipto har fått i tilskudd fra Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet de siste seks årene.

I 17-tida torsdag ble den bedragerisiktede 55-åringen løslatt, noe som innebærer at Økokrim ikke har sett behov for å begjære ham varetektsfengslet.

– Han erkjenner ikke straffskyld, men vi har ingen kommentarer utover det, sier Nellemanns forsvarer, advokat Pål Sverre Hernæs ved Advokatfirmaet Hjort, til Filter Nyheter.

Statsadvokat Henrik Horn i Økokrim opplyser at Rhipto-sjefen har ønsket å forklare seg i omfattende avhør onsdag og torsdag.

– Det er gjennomført avhør over to dager, og siktede har bidratt til å opplyse en rekke forhold, sier Horn til Filter Nyheter.

Anmeldelse på hundre sider

Etterforskningen dreier seg altså om flere år der den norske foreningen Rhipto har mottatt bistandspenger.

– Jeg kan bekrefte at direktøren i Rhipto er pågrepet og at vi i dag tidlig, etter en rettslig beslutning, gikk til aksjon mot en bolig og andre adresser som kan knyttes til foreningen. Vi ønsker nå å få siktedes forklaring, sa statsadvokat Horn i Økokrim til Filter Nyheter onsdag.

Økokrim mener nå at alle utbetalinger til analyseforetaket i en femårsperiode har vært basert på uriktig rapportering fra Nellemann til Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD).

– Siktelsen gjelder grovt bedrageri, av omlag 56 millioner kroner i tilskuddsmidler fra UD og KLD gitt fra og med 2016 til og med 2020. Etterforskningen startet etter en felles anmeldelse fra departementene i fjor høst. Da fikk Økokrim oversendt et omfattende materiale som vi har brukt mye tid på å sette oss inn i, sier statsadvokaten.

Anmeldelsen fra departementene i september i fjor skal ha bestått av over hundre sider dokumentasjon om Rhipto og Christian Nellemanns kommunikasjon med UD og KLD.

Tror alle prosjektregnskaper var falske

Rhipto er foreningen som på sensommeren i fjor skapte overskrifter verden rundt, som en «norsk etterretningsorganisasjon» med en rystende og eksklusiv «konfidensiell FN-rapport» fra innsiden av Afghanistan, om hvordan Taliban gikk fra dør til dør i jakten på navngitte afghanere som hadde samarbeidet med vestlige styrker.

Det var Utenriksdepartementet som for sju år siden finansierte oppstarten av foretaket, og siden har driften vært basert på statlige tilskudd. UD har mottatt en lang rekke analyser fra Christian Nellemann, som i 2015 fikk gi innspill til Utenriks- og forsvarskomitéen i Stortinget om finansiering av terrororganisasjoner.  

Filter Nyheter skrev i oktober i fjor at departementene hadde satt i gang en felles granskning av Rhipto. Opptakten var at saksbehandlere i Klima- og miljødepartementet i begynnelsen av 2021 reagerte på blant annet utregninger av timelønn i den lille «non-profit»-organisasjonen.

Christian Nellemann under en høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité i 2015.

Mistanken om misbruk av tilskuddene oppsto altså først sju år etter at Utenriksdepartementet la til rette for opprettelsen av Rhipto – og etter 16 ulike utbetalinger av millionbeløp fra UD og KLD.

I slutten av mars 2021 erkjente Christian Nellemann at det fantes en «overskuddsreserve» i foreningen der tilskuddspenger gjennom flere år hadde endt opp som egenkapital i Rhipto. Samtidig hadde prosjektregnskapene for de samme årene gitt inntrykk av å gå i null, og at alle pengene var brukt som planlagt til å bistå FN og Interpol med viktige analyser om kriminalitet og terrorisme.

Forklaringen fra Nellemann på at over 12 millioner hadde endt opp som overskudd, var imidlertid vanskelig å forstå for departementene.

Rhipto-sjefen la samtidig fram korrigerte prosjektregnskaper der kostnadene på enkelte poster nå var redusert med over 70 prosent, ifølge dokumentene Filter Nyheter har fått innsyn i. Endringene var gjort etter at Klima- og miljødepartementet i mars hadde et møte med en revisor i PwC om den alvorlige situasjonen.

Utdrag fra et 2018-prosjektregnskap med korrigeringer gjort i 2021.

Kontrolldirektørene i Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet mener at hvert eneste regnskap Rhipto har oversendt for bruken av de statlige tilskuddene, er feil. Denne konklusjonen deles nå av Økokrim, etter det Filter Nyheter forstår.

«KLD finner at de opprinnelige prosjektregnskaper Rhipto har levert for årene 2018 til 2020 er uriktige og rammes av avtalens del 2 pkt. 17.2», skrev Klima- og miljødepartementet i et brev til organisasjonen i fjor.

Skulle hjelpe FN med kamp mot terrorfinansiering og Interpol med ulovlig hogst

I det norske enhetsregisteret har Rhipto vært registrert med mellom to og tre ansatte, inkludert Nellemann selv, og det er uklart om andre enn de to stifterne – som også er eneste styremedlemmer – har jobbet fulltid i foreningen over lengre tid.

Pengene Rhipto har hatt tilgang på, stammer i all hovedsak fra to norske tilskuddsprosjekter:

  • 2016–2020 fikk Rhipto 29,3 millioner kroner fra Utenriksdepartementet over en budsjettpost om globale sikkerhetsutfordringer, som er en bistandspost. Tilskuddet er ment å styrke FNs kapasitet i bekjempelsen av såkalt trusselfinansering ved at Rhipto leverer hurtige analyser og større rapporter om temaet. Fra før hadde Nellemanns foretak fått 1,1 millioner kroner fra en antiterror-pott i 2014, til å starte opp Rhipto som et pilotprosjekt.
  • Klima- og miljødepartementet har fra 2018 til 2021 utbetalt nær 26,5 millioner kroner til Rhipto for analyser og rapportering i prosjektet «LEAP», som skal redusere avskogingen i tropiske områder ved å bekjempe ulovlig hogst. Også dette er bistandspenger. Interpol og FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) har vært Rhiptos samarbeidspartnere i prosjektet, som er en del av Det norske klima- og skoginitiativet (NICTI).
Filter Nyheters sammenstilling av utbetalinger til Rhipto basert på innsynsbegjæringer i departementene.

Bare sjefen er siktet

Økokrim har gjennomført en såkalt tredjemannsransaking hjemme hos en annen person for å sikre beviser mot Nellemann, men ingen andre er i dag siktet i saken.

Dette har trolig sammenheng med at det er Nellemann selv som har stått for all rapporteringen til departementene som Økokrim nå mener var falsk.

Filter Nyheter har forsøkt å komme i kontakt med den andre personen det ble gjort ransaking hos, uten hell.

Høsten 2021 ville verken Christian Nellemann eller andre involverte i Rhipto la seg intervjue av Filter Nyheter, og de besvarte heller ingen av de skriftlige spørsmålene om departementenes granskninger eller Filter Nyheters avsløringer.


Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.