Da kriminalitets-eksperten Christian Nellemann (55) klokka 9 onsdag morgen ankom Klima- og miljødepartementet i Kongens gate i Oslo for et møte, ventet etterforskere fra Økokrim på ham, etter det Filter Nyheter erfarer.

Nellemann er nå pågrepet, siktet for grovt bedrageri av bistandspenger gjennom fem år i den norske foreningen  Rhipto Rapid Response – Norwegian Center For Global Analyses.

– Jeg kan bekrefte at direktøren i Rhipto er pågrepet og at vi i dag tidlig, etter en rettslig beslutning, gikk til aksjon mot en bolig og andre adresser som kan knyttes til foreningen. Vi ønsker nå å få siktedes forklaring, sier statsadvokat Henrik Horn i Økokrim til Filter Nyheter.

Økokrim mener nå at alle utbetalinger til analyseforetaket i en femårsperiode har vært basert på uriktig rapportering fra Nellemann til Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD).

– Siktelsen gjelder grovt bedrageri, av omlag 56 millioner kroner i tilskuddsmidler fra UD og KLD gitt fra og med 2016 til og med 2020. Etterforskningen startet etter en felles anmeldelse fra departementene i fjor høst. Da fikk Økokrim oversendt et omfattende materiale som vi har brukt mye tid på å sette oss inn i, sier Horn til Filter Nyheter.

Rhipto-sjefen ble pågrepet i Klima- og miljødepartementet i Oslo sentrum da han i morges skulle i et møte med KLD. Foto: Harald S. Klungtveit

Økokrim har gjennomført en såkalt tredjemannsransaking hjemme hos en annen person for å sikre beviser mot Nellemann, men ingen andre er i dag siktet i saken.

  • Oppdatering torsdag 13.januar: Christian Nellemann erkjenner ikke straffskyld, opplyser hans forsvarer, advokat Pål Sverre Hernæs ved Advokatfirmaet Hjort, til Filter Nyheter. Siktede ble torsdag løslatt etter omfattende avhør hos Økokrim.

Statsadvokaten vil ikke kommentere omstendighetene rundt pågripelsen eller hvor de ulike ransakingene er gjennomført.

– Nå jobber vi med å skaffe mest mulig bevis og innhente forklaringer fra relevante personer, sier Horn.

Det var i ettermiddag ikke kjent hvordan Nellemann stiller seg til siktelsen, da hans forsvarsadvokat i straffesaken ikke har hatt anledning til å besvare Filter Nyheters henvendelser. Nellemann har tidligere gitt uttrykk for at uregelmessigheter i den økonomiske rapporteringen har vært utilsiktet.

Økokrim har foreløpig ikke tatt stilling til om Rhipto-sjefen skal framstilles for varetektsfengsling.

Tror alle prosjektregnskaper var falske

Rhipto er foreningen som på sensommeren i fjor skapte overskrifter verden rundt, som en «norsk etterretningsorganisasjon» med en rystende og eksklusiv «konfidensiell FN-rapport» fra innsiden av Afghanistan, om hvordan Taliban gikk fra dør til dør i jakten på navngitte afghanere som hadde samarbeidet med vestlige styrker.

Det var Utenriksdepartementet som for sju år siden finansierte oppstarten av foretaket, og siden har driften vært basert på statlige tilskudd. UD har mottatt en lang rekke analyser fra Christian Nellemann, som i 2015 fikk gi innspill til Utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget om finansiering av terrororganisasjoner.  

Filter Nyheter skrev i oktober i fjor at departementene hadde satt i gang en felles granskning av Rhipto. Opptakten var at saksbehandlere i Klima- og miljødepartementet i begynnelsen av 2021 reagerte på blant annet utregninger av timelønn i den lille «non-profit»-organisasjonen.

Christian Nellemann under en høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité i 2015.

Mistanken om misbruk av tilskuddene oppsto sju år etter at Utenriksdepartementet la til rette for Rhipto – og etter 16 ulike utbetalinger av millionbeløp fra UD og KLD.

I slutten av mars 2021 erkjente Christian Nellemann at det fantes en «overskuddsreserve» i foreningen der tilskuddspenger gjennom flere år hadde endt opp som egenkapital i Rhipto. Samtidig hadde prosjektregnskapene for de samme årene gitt inntrykk av å gå i null, og at alle pengene var brukt som planlagt til å bistå FN og Interpol med viktige analyser om kriminalitet og terrorisme.

Forklaringen fra Nellemann på at over 12 millioner hadde endt opp som overskudd, var imidlertid vanskelig å forstå for departementene.

Rhipto-sjefen la samtidig fram korrigerte prosjektregnskaper der kostnadene på enkelte poster nå var redusert med over 70 prosent, ifølge dokumentene Filter Nyheter har fått innsyn i. Endringene var gjort etter at Klima- og miljødepartementet i mars hadde et møte med en revisor i PwC om den alvorlige situasjonen.

Utdrag fra et 2018-prosjektregnskap med korrigeringer gjort i 2021.

Kontrolldirektørene i Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet mener at hvert eneste regnskap Rhipto har oversendt for bruken av de statlige tilskuddene, er feil. Denne konklusjonen deles nå av Økokrim, etter det Filter Nyheter forstår.

«KLD finner at de opprinnelige prosjektregnskaper Rhipto har levert for årene 2018 til 2020 er uriktige og rammes av avtalens del 2 pkt. 17.2», skrev Klima- og miljødepartementet i et brev til organisasjonen i fjor.

Skulle hjelpe FN med kamp mot terrorfinansiering og Interpol med ulovlig hogst

I det norske enhetsregisteret har Rhipto vært registrert med mellom to og tre ansatte, inkludert Nellemann selv, og det er uklart om andre enn de to stifterne – som også er eneste styremedlemmer – har jobbet fulltid i foreningen over lengre tid.

Pengene Rhipto har hatt tilgang på, stammer i all hovedsak fra to norske tilskuddsprosjekter:

  • 2016–2020 fikk Rhipto 29,3 millioner kroner fra Utenriksdepartementet over en budsjettpost om globale sikkerhetsutfordringer, som er en bistandspost. Tilskuddet er ment å styrke FNs kapasitet i bekjempelsen av såkalt trusselfinansering ved at Rhipto leverer hurtige analyser og større rapporter om temaet. Fra før hadde Nellemanns foretak fått 1,1 millioner kroner fra en antiterror-pott i 2014, til å starte opp Rhipto som et pilotprosjekt.
  • Klima- og miljødepartementet har fra 2018 til 2021 utbetalt nær 26,5 millioner kroner til Rhipto for analyser og rapportering i prosjektet «LEAP», som skal redusere avskogingen i tropiske områder ved å bekjempe ulovlig hogst. Også dette er bistandspenger. Interpol og FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) har vært Rhiptos samarbeidspartnere i prosjektet, som er en del av Det norske klima- og skoginitiativet (NICTI).
Filter Nyheters sammenstilling av utbetalinger til Rhipto basert på innsynsbegjæringer i departementene.

Brukte bistandspenger til hytte på fjellet

I tillegg til de ukjente millionoverskuddene i foreningen har kontrolldirektørene i UD og KLD undersøkt hva millionene som faktisk har gått ut av foretaket, kan ha blitt brukt til.

Ett av temaene i denne delen av tilsynet har vært en hytte i Nord-Torpa i Innlandet som i 2019 ble kjøpt av Rhipto for 3,8 millioner kroner. Filter Nyheter har tidligere skrevet at Rhiptos revisor i PwC i ettertid, som del av undersøkelsene i 2021, har slått fast at tilskuddsmidler ble brukt i hyttekjøpet.

I et brev til UD 12. april 2021 hevdet Rhipto-sjefene at det ikke var hensikten å bruke tilskudd fra Utenriksdepartementet på hytte, men at det «i ettertid ser ut til at» UD-penger «utilsiktet kan ha bidratt med likviditet delvis til anskaffelsen».

Rhiptos hytte ved Synnfjell i Nord-Torpa.

Det ukjente kjøpet av fritidseiendommen ble da begrunnet med at den var «egnet til sikkerhetstrening for både ansatte og personell fra utlandet, operasjonell planlegging og lagring».

Det er ikke kjent om eiendomskjøpet er del av Økokrims etterforskning.

Betalte tilbake overskudd til klimadepartementet

30. august i fjor ba Utenriksdepartementet om full stans i videre bruk av tilskuddsmidler og krevde i likhet med Klima- og miljødepartementet tilbake de ubrukte millionbeløpene fra Rhipto – totalt 12,7 millioner kroner.

I november opplyste KLD til Filter Nyheter at departementets del av beløpet – 9,1 millioner kroner – var betalt inn på konto.

Samtidig hadde departementene gjort det klart at pengekravene var foreløpige.

«Det understrekes at ytterligere krav kan bli aktuelt når pågående tilsyn er gjennomført», skrev ekspedisjonssjef Ingvild Andreassen Sæverud i Klima- og miljødepartementet i et brev til Rhipto.

Har doktorgrad om rein og moskus

Christian Nellemanns akademiske kompetanse er som naturforsker og ekspert på villrein. Ut fra tilgjengelig informasjon om de første tjue årene av hans yrkesaktive liv er det lite som tilsier at han senere skulle ende opp som en autoritet på alt fra klima- og miljøproblemer til islamistiske geriljagrupper i Mosambik og organisert kriminalitet i Sør-Amerika – overfor FN og norske departementer.

Bakgrunnen for at den danskfødte foreningslederen titulerer seg som «Dr.», er en doktorgrad fra Norges landbrukshøgskole i 1998 som handlet om beiteområder for reinsdyr og moskus i Arktis.

Nellemann var ansatt som forsker ved Norges landbrukshøgskole til 1999 og ved Norsk institutt for naturforskning (NINA)  i Lillehammer fra 2000 til 2010. Han har forfattet et utall rapporter om tema som reindrift i indre Troms og «konsekvensutredning for vern og utredning for fylkesdelplan for Lomsdal-Visten: konsekvensutredning av reindrift». Fra 2005, da han var i GRID-Arendal, deltok Nellemann stadig oftere i produksjonen av rapporter med et bredere miljøfokus, som verdensatlaset for bevaringen av store aper, rapporter om ørkenspredning og om marin forsøpling.

Siden 2012 har fokuset hans hovedsakelig vært på miljøkriminalitet og ulovlige pengestrømmer, deriblant ved krypskyting og internasjonal smugling av naturressurser.

I 2015 rakk Nellemann å være medforfatter både på en rapport om hvordan vindmøllekonstruksjon påvirker reinsdyrsvandring og på en rapport om Libyas kriminelle økonomiske nettverk og terroristfinansiering i Trans-Sahara

Ville ikke svare på spørsmål

Filter Nyheter har i 2021 gjort flere titalls forsøk på å komme i kontakt med Rhipto-lederen Christian Nellemann og hans samarbeidspartner, med telefonoppringninger, e-poster, tekstmeldinger og telefonsvarerbeskjeder i tillegg til en rekke henvendelser til en advokat foretaket har benyttet seg av. Henvendelsene om tilsynssaken i departementene har ikke blitt besvart.


Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.