– Jeg fikk grisejuling av min egen sønn, han jobber i fritidsklubb. Han tok en «voksenprat» med sin far om det vedtaket vi har gjort om rusreformen, sier Fagforbundets nestleder Odd-Haldgeir Larsen.

Han sier det med glimt i øyet og en latter i stemmen, men alvoret og budskapet skinner gjennom.

Debatten om rusreformen skjærer tvers gjennom partier, yrkesgrupper og familier – også i Fagforbundet. Det ble rabalder etter vedtaket, som Fagforbundets landsstyre kunngjorde den 18. mars. Det uttrykker tydelig skepsis mot prinsippet om avkriminalisering av narkotikabruk, og bekymring for at det vil øke narkotikabruk og oppfattes som frislipp av ungdom som er nysgjerrig på rus eller på vei inn i rusbruk.

«Stortinget bør pålegge regjeringa å utrede en lovhjemmel som sikrer rusavhengige helsehjelp, mens andre brukere av narkotika skal kunne møte reaksjoner og få oppfølging fra politiet og hjelpeapparatet», er konklusjonen.

Fagarbeidere i rusfeltet støtter avkriminalisering

Ledere og tillitsvalgte med erfaring fra rusfeltet i Oslo og Bergen reagerte sterkt på vedtaket, som de mente både var uklokt og dårlig forankret i de relevante fagmiljøene i forbundet. Vedtaket fikk også det glatte lag av LO-forbundet Fellesorganisasjonen (FO), som organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Leder Mimmi Kvisvik har uttalt til Klassekampen at Fagforbundets vedtak kom som et sjokk, og at det gjør henne fortvilet. FO støtter reformen og avkriminaliseringsgrepet, men er for en lilleputt å regne i LO-familien med sine litt over 30 000 medlemmer.

– De hos oss som jobber innen rusfeltet er nok tydeligere enn resten av medlemmene, sier Larsen, med henvisning til avkriminaliseringsspørsmålet.

Det endte med at landsstyret vedtok å se på vedtaket på nytt. Forbundets arbeidsutvalg, som består av toppledelsen og lederne av de fire fagseksjonene i forbundet i tillegg til tre landsmøtevalgte representanter, fikk i oppgave å gjennomgå prosessen og konkludere. 

Onsdag kveld møttes landsstyret til et ekstraordinært møte for å bli orientert om utvalgets konklusjon. Etter det Filter Nyheter forstår var budskapet at prosessen er godt forankret, og at Fagforbundet står på konklusjonen.

Filter har snakket med flere tillitsvalgte i Fagforbundet, også representanter i landsstyret. Disse gir uttrykk for at det er et visst skille mellom de som jobber med ungdom og oppvekst, og de som jobber i rusomsorg, i synet på avkriminalisering. Kritikerne av Fagforbundets vedtak mener det vil bli svært utfordrende å skille mellom tunge rusbrukere og såkalte rekreasjonsbrukere – og de er skeptiske til hvem som skal bestemme hvem som er hva – politiet, behandlere, eller andre.

– Ikke strategisk timet

Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med nær 400 000 medlemmer og er en del av LO. Hva forbundet mener om viktige saker i samfunnet er slett ikke uten betydning – særlig ikke i store saker der Arbeiderpartiet sitter med nøkkelen til flertall og vipper mellom standpunktene, som er tilfellet i rusreformen. Fagforbundet organiserer i tillegg viktige fagmiljøer på feltet: Sosionomer, vernepleiere, barnevernspedagoger, sykepleiere og helsefagarbeidere.

Arbeiderpartiet er i strid med seg selv, og skal lande på sitt standpunkt på landsmøtet 15. -17. april. Fagforbundets uttalelse kom én måned før.

– Dette er ikke en debatt som vi strategisk har timet inn mot landsmøtene i partiene, sier Larsen.

– Hvorfor tror du reaksjonen fra medlemmene på Fagforbundets standpunkt i rusreform-debattten kom nå da, og ikke i kjølvannet av høringsuttalelsen på rusreformutvalgets rapport?

– Jeg tror det er så enkelt som at reformen har en større oppmerksomhet i mediene og i samfunnet nå, enn da høringssvaret ble levert i fjor. Det var viktig for oss å synliggjøre vårt stnadpunkt i den offentlige debatten. Det var ikke noe strategisk valgt tidspunkt, annet enn at vi svarte på regjerings forslag til rusreform.

– Hvordan er stemninga etter orienteringsmøtet? Har du inntrykk av at det har blitt mer ro, for eksempel i spørsmålet om forankring og prosessen?

– Hehe, det var et artig spørsmål. Det er nok de samme diskusjonene fortsatt i forbundet. Jeg er overbevist om at den debatten vi har nå, er en som alltid har vært der, og som vil være der i fremtiden. Det er et stort tema som mange har et personlig forhold til, og som går inn i mange felt i samfunnet og berører mange yrkesgrupper, også i Fagforbundet.


Artiklen fortsetter under. Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, støtt Filter Nyheter med et abonnement.


Vil ha pengene før lovendringen

I tillegg til skepsis mot rusreformens hovedgrep, avkriminalisering, sier Fagforbundets vedtak at det frykter at reformen er underfinasiert. Organisasjonen er svært kritisk til at utvalget som utredet reformen fikk instruks fra regjeringen om å kun se på tiltak som kunne gjennomføres innenfor eksisterende rammer og budsjetter. Fagforbundet frykter det igjen vil føre til varierende kvalitet på behandlingen av rusbrukere i kommunene, avhengig av kommunes økonomi og størrelse – det siste særlig med tanke på rekruttering av ansatte med riktig kompetanse i små kommuner.

«Uten økonomiske bevilgninger og kompetanseheving der det er behov, vil ikke denne reformen være mulig å gjennomføre», skrev forbundet i høringssvaret.

– Fagforbundet mener reformen burde komme som en stortingsmelding. Men heller ikke stortingsmeldinger kommer nødvendigvis med penger?

– Ikke nødvendigvis, men poenget er at vi krever en helhetlig rusreform, sier Larsen.

– Men hvis det blir rødgrønt flertall til høsten, som «alle» tror, så kan man jo stemme gjennom reformen nå, og sette av pengene i budsjettet til høsten?

– Vi mener pengene må komme først, eller samtidig.

– Hva kommer det av, er dere redde for at Senterpartiet ikke vil bevilge penger til behandlingsapparatet i kommunene hvis de kommer i regjering?

– Nei… Haha. Vi har ikke drøftet dette. Vi tar våre standpunkt uavhengig av hva partiene gjør.  Men det blir spennende å se vedtakene på landsmøtene.

Frykter ikke at de tunge rusbrukerne må ta støyten

Fagforbundet avsluttet sitt høringssvar på rusreformutvalgets rapport slik:

«Det vi trenger mest er en behandlingsreform der hjelpeapparatet ute i kommunene rustes til å ivareta brukerne før, under og etter behandling. Vi må også få bort stigmatiseringen i hjelpeapparatet generelt, slik at alle med rusutfordringer får den hjelpen de har krav på. Dette må skje parallelt med en satsing på tverrfaglig rusforebyggende samarbeid. Fagforbundet forventer at dette utgjør kjernen i Regjeringens videre arbeid på feltet».

I vedtaket fra mars i år går forbundet mye lenger, så langt som å oppfordre Stortinget om å sende reformen tilbake til regjeringen med beskjeden «prøv igjen». Kritikere, også i Larsens eget forbund, frykter en slik manøver vil føre til at de tunge rusbrukerne atter en gang må vente i årevis på en rusreform, med det som følger med av overdoser og lidelse på veien. Ikke minst frykter tunge rusbrukere det selv – og sier de har ingen tid å miste.

– Hva tenker dere om den frykten?

– Jeg er ikke engstelig for at de tunge rusbrukerne ikke får hjelp. Dette må på tapetet, det må på dagsorden. en helhetlig rusreform må på plass fort, sier Larsen.


Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.