Her er de 5 viktigste punktene i regjeringens rusreform

Små brosjyrer med informasjon om ulike rusmidler.

Helseminister Bent Høie (H) og Venstre-leder og kunnskapsminister Guri Melby la frem regjerings rusreform i dag.

Fra straff til helsehjelp

  • Kjøp og besittelse av narkotika til eget bruk forblir ulovlig, men skal ikke straffeforfølges. Politiet skal fortsatt avdekke narkotikabruk og besittelse, og politiet får adgang til visitering av personer.
  • Narkotikainnførsel, -produksjon og salg skal fortsatt straffeforfølges på samme måte som i dag. Det samme gjelder oppbevaring over grenseverdiene for hva som er brukerdoser. Alt stoff blir beslaglagt, uavhengig av mengde.
  • Kommunene pålegges å etablere en Rådgivende enhet for narkotikasaker. Folk som blir tatt med brukerdoser pålegges av politiet å møte hos kommunens rådgivingsenhet. Disse skal informere om risiko, skadevirkninger, gi helseråd. Dersom brukeren samtykker, skal behov for hjelp kartlegges, og ved behov følges opp av helsevesenet. Mindreårige skal ha med foreldre. «Dette er fagfolk som ikke bare skal jobbe med behandling, men også hjelpe med bolig, skole, jobb og aktiviteter», sa Bent Høie. Han viste til at regjeringen har brukt 2,4 milliarder på en opptrappingsplan for rusfeltet de siste fem årene, og at den har økt antall årsverk i kommunale rus- og psykiske helsetjenester med 2600 siden 2016.
  • De som ikke møter opp til rådgiving ilegges gebyr på 2398 kroner. Brukere som ikke har råd til å betale eller sliter psykisk, skal slippe gebyr. Bent Høie sammenliknet ordningen med dagens regler som gir gebyr til pasienter som ikke møter opp til politklinisk behandling - og la til at personer som ikke kan betale for seg slipper også her.
  • Regjeringen har listet opp konkrete grenser for hva som regnes som en brukerdose for en rekk...

Fortsette å lese (gratis)

Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring)

Harald S. Klungtveit
Redaktør

Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.