Helseminister Bent Høie (H) og Venstre-leder og kunnskapsminister Guri Melby la frem regjerings rusreform i dag.

Fra straff til helsehjelp

  • Kjøp og besittelse av narkotika til eget bruk forblir ulovlig, men skal ikke straffeforfølges. Politiet skal fortsatt avdekke narkotikabruk og besittelse, og politiet får adgang til visitering av personer.
  • Narkotikainnførsel, -produksjon og salg skal fortsatt straffeforfølges på samme måte som i dag. Det samme gjelder oppbevaring over grenseverdiene for hva som er brukerdoser. Alt stoff blir beslaglagt, uavhengig av mengde.
  • Kommunene pålegges å etablere en Rådgivende enhet for narkotikasaker. Folk som blir tatt med brukerdoser pålegges av politiet å møte hos kommunens rådgivingsenhet. Disse skal informere om risiko, skadevirkninger, gi helseråd. Dersom brukeren samtykker, skal behov for hjelp kartlegges, og ved behov følges opp av helsevesenet. Mindreårige skal ha med foreldre. «Dette er fagfolk som ikke bare skal jobbe med behandling, men også hjelpe med bolig, skole, jobb og aktiviteter», sa Bent Høie. Han viste til at regjeringen har brukt 2,4 milliarder på en opptrappingsplan for rusfeltet de siste fem årene, og at den har økt antall årsverk i kommunale rus- og psykiske helsetjenester med 2600 siden 2016.
  • De som ikke møter opp til rådgiving ilegges gebyr på 2398 kroner. Brukere som ikke har råd til å betale eller sliter psykisk, skal slippe gebyr. Bent Høie sammenliknet ordningen med dagens regler som gir gebyr til pasienter som ikke møter opp til politklinisk behandling – og la til at personer som ikke kan betale for seg slipper også her.
  • Regjeringen har listet opp konkrete grenser for hva som regnes som en brukerdose for en rekke ulike stoffer. Disse er satt lavere enn det ekspertutvalget foreslo. Regjeringen foreslår at en kan ha på seg tre ulike stoffer uten å bli straffet, og begrunner dette me at mange rusavhengige bruker en blanding av stoffer. Grenseverdiene nedfelles ikke i loven, men i forskrift. «Det gjør det lettere å justere dersom det skulle vise seg at vi har bommet, enten med for mye eller for lite», sa Bent Høie. Han understreket også at politiet skulle vise skjønn i tilfeller hvor de tar tunge narkomane, som har høy toleranse og derfor trenger mer stoff.

«Motstanderne må bevise»

Under presentasjonen av reformen sa Høie og Melby at det er skeptikerne av denne reformen «som har bevisbyrden på sin side, og som må legge frem dokumentasjon på at de har rett». Ministrene viste til at internasjonal forskning på feltet underbygger regjeringens reformforslag.

Høie listet opp en lang rekke internasjonale organisasjoner som legger seg på samme linje: «Alle» FN-organer, Det internasjonale narkotikakontrollbyrået og Verdens helse­organisasjon (WHO).

Slaget i Stortinget

«Hele regjeringen står bak reformen, men noen står litt lengre bak enn andre», sa Høie på pressekonferansen. Han siktet til KrF, hvis ministre gikk samlet ut i VG og bønnfalt opposisjonen, med adresse Frp, Sp og Ap, om å «gripe inn» slik at reformen ikke blir vedtatt. Som et minimum håper KrF på en innstramming overfor ungdom og førstegangsbrukere. «Det at det har havnet på rulleblad, at du ikke kan komme inn på politihøgskolen eller ikke komme inn i USA, det gir et argument for å si nei til de som blir tilbudt et stoff», sa Ropstad til VG.

Senterpartiet har også gått ut mot reformen. Sps ferske Oslo-representant Jan Bøhler kalte ekspertutvalgets brukerdose-forslag «helt vilt». Mangeårig rusavhengig Janne Bøhmer Killingstad kalte Bøhler for «fjompenisse» på NRK Alltid Nyheter i dag.

Arbeiderpartiets bekymring har vært mest knyttet hvorvidt kommunene er skodd for oppgaven.


Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.