Morten Lorentzen (55), som ifølge politiet er aktiv i flere ulike høyreekstreme miljøer, er i Moss tingrett dømt til fengsel i 30 dager etter at han for to år siden framsatte flere trusler mot Filter Nyheters redaktør Harald S. Klungtveit.

«Truslenes innhold ga klare holdepunkter for at det kunne skje noe alvorlig med fornærmedes familiemedlemmer. (...) Bruken av tyske ord med nazistisk innhold forsterket etter rettens mening alvoret i truslene. Tiltalte fremsto som representant for et miljø som var kjent for bruk av vold», heter det i dommen.

Filter Nyheter avdekket i mai 2017 at Lorentzen, som tidligere het Morten Bakke, deltok i nynazistmarsjen til Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) i Falun i Sverige. Han ble da beskrevet som sentral i et internasjonalt nettverk av nazister og med en fortid fra Blood & Honour-miljøet på 1990- og 2000-tallet .

I forbindelse med at Filter Nyheter måneden etter skrev en artikkel om at DNM hadde fått forbud mot en demonstrasjon i Fredrikstad i juli 2017, kom telefonhenvendelsene fra Lorentzen til Klungtveit.