Høyreekstremist dømt til ubetinget fengsel for trusler mot Filters redaktør

Morten Lorentzen under en nynazistisk demonstrasjon i Sverige i 2017.

Morten Lorentzen (55), som ifølge politiet er aktiv i flere ulike høyreekstreme miljøer, er i Moss tingrett dømt til fengsel i 30 dager etter at han for to år siden framsatte flere trusler mot Filter Nyheters redaktør Harald S. Klungtveit.

«Truslenes innhold ga klare holdepunkter for at det kunne skje noe alvorlig med fornærmedes familiemedlemmer. (…) Bruken av tyske ord med nazistisk innhold forsterket etter rettens mening alvoret i truslene. Tiltalte fremsto som representant for et miljø som var kjent for bruk av vold», heter det i dommen.

Filter Nyheter avdekket i mai 2017 at Lorentzen, som tidligere het Morten Bakke, deltok i nynazistmarsjen til Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) i Falun i Sverige. Han ble da beskrevet som sentral i et internasjonalt nettverk av nazister og med en fortid fra Blood & Honour-miljøet på 1990- og 2000-tallet .

I forbindelse med at Filter Nyheter måneden etter skrev en artikkel om at DNM hadde fått forbud mot en demonstrasjon i Fredrikstad i juli 2017, kom telefonhenvendelsene fra Lorentzen til Klungtveit.

«Ring meg nu, ditt SVIN! PeST SVIN! Hils din familieACHTUNG! RING NÅ!!! RASEKRIG!»

og

«Fristen for å ringe meg er nu 23 min. Sitter 5 mim. fra et av dine familiemedlemmer! KARAKTERLØSE AFASVIN» het det i noen av beskjedene.

«Jævla svin! Nå skal du få kjørt ræva di den 29., altså»  (…) «Og en liten opplysning: pass på familien, ‘a», uttalte han også.

Moss tingrett slår fast at truslene var direkte knyttet til de journalistiske publiseringene.

«Siktede skal dømmes for trusler fremsatt mot en journalist etter at journalisten publiserte en artikkel der tiltalte kobles til et nynazistisk miljø. (…) Retten legger til grunn at hensikten med truslene var å skremme journalisten fra å omtale tiltalte og bevegelsen», skriver tingrettsdommer Kjerstin Dale.

Lorentzen ble også dømt for skremmende og plagsom adferd som følge av en rekke nye oppringninger etter de eksplisitte truslene.

Dommen viser til at Høyesterett har uttalt at straffenivået av allmennpreventive grunner bør være markert høyere i saker der pressens virksomhet rammes av trusler, og at utgangspunktet i Lorentzen-saken er 60 dagers fengsel.

Etter strafferabatt for tilståelse, liggetid hos politiet og en helhetlig vurdering ble straffen satt til 30 dager.

Lorentzen foran Stortinget i 2018.

Lorentzen, nektet i retten for å være nazist og opplyser selv å være del av organisasjonen Folkebevegelsen mot innvandring (FMI). Høyreekstremisten var i fjor med på å arrangere demonstrasjoner foran Stortinget knyttet til motstanden mot FNs migrasjonsavtale.

Det var onsdag ettermiddag ikke kjent om Lorentzen ønsket å anke straffutmålingen.

– Jeg har ikke fått diskutert innholdet i dommen med ham og er usikker på hvordan han stiller seg til den. Forholdene var erkjent og resultatet var forventet og derfor ikke overraskende for ham, sier Lorentzens forsvarer, Rasmus D. Woxholt i Advokatfirmaet Elden, til NRK.