Sentral i internasjonalt nazi-nettverk: Her prøver Morten Lorentzen (53) å unngå å bli avslørt

Da nynazistene i «Den nordiske motstandsbevegelsen» og dere støttespillere demonstrerte i Falun i Sverige 1. mai i år, var det én mann som skilte seg ut blant de tilreisende nordmennene.

Med caps, store solbriller, svarte klær, hansker og med hendene foran ansiktet hver gang et kamera nærmet seg, var 53 år gamle Morten Lorentzen fra Moss vanskelig å kjenne igjen. Det var meningen. Han har klart å holde seg ute av søkelyset i 15 år.

«Du leker nå i feil sandkasse!», skriver Lorentzen i en sms til Filter Nyheter etter å ha fått vite at han nå blir identifisert.

Nazist i over 20 år

For nordmenn som husker nynazistmiljøene på 1990-tallet er mannen bedre kjent som Morten Bakke. Han var sentral i Blood & Honour, et internasjonalt nettverk som fungerte som paraplyorganisasjon for ulike «hvit makt»- og nazist-grupperinger. Østfoldingen skal også ha identifisert seg med den uttalt voldelige fløyen «Combat 18», men er ikke knyttet til voldshendelser. I 2000 skal Bakke ha vært en av talerne på en marsj i Helsingborg der nynazistene hyllet Rudolf Hess.

Ifølge magasinet Monitor hadde Bakke lenge et nært samarbeid med den elleve år eldre Erik Blücher, også han fra Østfold. Blücher var den mest kjente ideologiske lederen for norske og svenske nynazister. Kretsen rundt ham og aktiviteter som ble tolket som voldsoppfordringer fikk enorm medieoppmerksomhet etter det rasistiske drapet på Benjamin Hermansen i 2001, utført av norske nynazister i Boot Boys.

Etter at grunnleggeren av svenske Blood & Honour, Marcel Schilf, døde av sykdom samme år, var Morten Bakke i begravelsen og la ned et norsk flagg på kista, mens Blücher framsto som en «gudfar»for de frammøtte nynazistene.

Sentral i det skjulte

Ifølge offentlige registre skiftet Bakke navn til Lorentzen i 2010, men ikke for å legge den ekstreme aktivismen bak seg.

Ifølge Filter Nyheters kilder har Morten Lorentzen hele tiden holdt på voldsideologien, og er i dag en markant skikkelse internt i de skandinaviske nazistnettverkene. Han skal også ha deltatt på viktige møter utenfor Norden. Lorentzen har tidligere bodd i Sverige og kjenner trolig sine svenske meningsfeller like godt som de norske.

Morten Lorentzen (svart caps) i Falun 1. mai. (Foto: Filter Nyheter)

53-åringen har forsøkt å holde en balanse mellom å vise seg for andre nazister på en rekke offentlige demonstrasjoner de siste årene, og å unngå at rollen og navnet hans blir kjent for utenforstående.

I motsetning til mange av de uttalte lederne i Den nordiske motstandsbevegelsen, er Lorentzen ikke tilstede i sosiale medier eller i åpne forum, men i det skjulte har har han utstrakt kontakt med nazister i flere land.

– Hvem har du fått dette telefonnummeret av? Hvem har gitt deg informasjon?, spurte Lorentzen da Filter Nyheter fikk tak i ham på tirsdag.

Han var ikke interessert i å svare på spørsmål om posisjonen han har i miljøet som 53-åring.

– Jeg skal gi deg følgende svar: Du representerer system-media. Du er en av de prostituerte som jobber for dette systemet. Jeg er overhodet ikke interessert i å snakke med mennesker fra Filter Nyheter. Dere er ikke i stand til å ha en objektiv journalistikk, sa Lorentzen, før han avsluttet samtalen.

Morten Lorentzen, som tidligere het Morten Bakke. (Foto: Filter Nyheter)

På demonstrasjonen han deltok i 1. mai, holdt de offisielle lederne i «motstandsbevegelsen» taler der de hyllet Nazi-Tyskland, fornektet Holocaust, refererte til konspirasjonsteorier om jøder, et «hvitt norden» og utpekte en rekke navngitte svenske politikere som «folkeforrædere».

Den samme organisasjonen vil 29. juli i år holde en demonstrasjon i Fredrikstad, enda nærmere svenskegrensa enn Lorentzens hjemsted. Parolen er «knus homolobbyen».

Frykter voldelige aksjoner

Politiets Sikkerhetstjeneste har det siste året brukt store ressurser på å holde oversikt over den økende aktiviteten blant norske nynazister og deres nettverk i utlandet.

Etter at tre svenske menn i Den nordiske motstandsbevegelsen i februar i år ble arrestert for bombeangrep i Gøteborg, uttalte PST til Filter Nyheter at de frykter utviklingen. Alle de tre terrormistenkte svenskene hadde i Borlänge 1. mai 2016 marsjert sammen med nordmennene i Den nordiske motstandsbvegelsen.

– Vi er kjent med at det er tette bånd mellom høyreekstreme miljøer i Norge og Sverige. Dette underbygger vår økende bekymring for forventet tilvekst til miljøet, bedre organisering og et høyere aktivitetsnivå i Norge. I denne sammenheng frykter PST en utvikling mot voldelige aksjoner fra disse miljøene også her til lands, etter inspirasjon fra blant annet Sverige, sa Jørn Presterudstuen, seksjonsleder for ikke-statlige aktører.

PST vil ikke kommentere opplysningene om Morten Lorentzen eller hvilke nordmenn de kjenner til i miljøet.

–  En naturlig del av PSTs arbeid opp mot miljøet dere beskriver er å skaffe oversikt og sette inn mottiltak, som samtaler for å hindre at unge rekrutteres inn i dette. Vårt fokus er hele tiden på voldelige intensjoner og kapasitet. Men vi kommenterer ikke enkeltpersoner, sier informasjonssjef Martin Bernsen i PST til Filter Nyheter.