Den svenske stiftelsen Expo publiserte torsdag en rapport som viser at antallet aktiviteter i nynazistmiljøet i Sverige har økt markant det siste året. Noe av årsaken er at rekrutteringen  var høy i året som gikk:

Expo har identifisert 111 personer som for aller første gang deltok i aktiviteter organisert av «Den nordiske motstandsbevegelsen» (DNM), der 47 av disse tidligere ikke hadde hatt noe med såkalt raseideologiske miljøer å gjøre.

Tirsdag 1. mai har DNM fått tillatelse fra politiet til å marsjere i både den svenske industribyen Ludvika i Dalarna, der flere av lederne også har bosatt seg – og i Boden i Nord-Sverige.

På få år har nynazist-gruppen gjennomført flere demonstrasjoner og politiske aksjoner, men også markert seg med fysisk vold, bombeangrep og annen kriminalitet, i flere av de nordiske landene. I Sverige har organisasjonen trolig flere enn 200 aktive medlemmer, i Finland anslagsvis 70, mens det er snakk om rundt 40 medlemmer eller aktive støttespillere i Norge. (Også i Danmark har flere høyreekstreme knyttet seg til DNM den siste tida).