— Jeg tror mange ikke vet hvor seriøst det er. De yngste tenker ikke over hva de gjør, og hvor store konsekvensene er for de som er avbildet, sier Philip Krogh (16).

Filter Nyheter har snakket med ungdommer ved Fyrstikkalleen skole i Oslo om et nytt lovforslag som blant annet tar for seg ulovlig spredning av nakenbilder, som regjeringen vil legge fram før sommeren. Dagens lovverk har ingen spesifikke formuleringer om denne typen lovbrudd per i dag.

Ungdommene tror en lov spesifikt om spredning av nakenbilder kan ha en stor signaleffekt, og en viss preventiv effekt. Men det avhenger mest av om myndighetene klarer å spre kunnskap om loven og straffenivået.