Byfogden: Bompenge-partiet kan kreve at FNB Oslo ikke opptrer som deres lokallag

Jan Eriksen er styreleder i lokallaget Oslo FNB, og nå ekskludert av FNBs sentrale partiledelse.

Det politiske partiet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) har gått til sak mot sitt opprinnelige lokallag i Oslo, etter at det oppsto en konflikt mellom de to partene.

Partiet opprettet i sommer et nytt fylkeslag for Oslo og krever at det opprinnelige lokallaget slutter å bruke partiets navn og logo. De begjærte en midlertidig forføyning for å stanse dette.

De to motpartene møttes i retten på selveste valgdagen. Mandag kom beslutningen fra Oslo byfogdembete.

Retten tar ikke mener ikke det haster så mye å stanse Oslo-lagets bruk av FNB-navnet at begjæringen om midlertidig forføyning tas til følge. Det er dermed Oslo-laget som får dekket saksomkostninger.

Men retten slår i sine bemerkninger fast at partiet har rett til å vedta at Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Oslo ikke lenger er et lokallag av partiet. De kan dermed kreve at lokallaget slutter å opptre som en representant for FNB.

Anser saken for løst

– Oslo Byfogdembete avviste begjæringen fra FNB i Stavanger. Saken er dermed ferdig i rettssystemet – hvor den, etter de flestes mening, aldri skulle vært i utgangspunktet. Forumet for avklaringer om FNBs fremtid og andre eventuelle uklarheter er landsmøtet og de demokratiske prosessene, sier styreleder i FNB Oslo, Jan Eriksen.

Partiets advokat John Christian Elden opplyser til Stavanger Aftenblad at de er fornøyd med å få avklart at det gamle Oslo-laget ikke representerer dem.

«Når også alle de innvalgte i Oslo bystyre forholder seg lojale til partiet, anser vi dette for løst», skriver Elden i en sms til avisa.

Britt Fossum, Bjørn Revil og Cecilie Lyngby er tre av fire FNB-representanter i det neste bystyret i Oslo. Alle forholder de seg til partiet sentralt. Foto: Pål Nordseth

Konflikten mellom Oslo-laget og FNBs Stavanger-baserte hovedorganisasjon oppsto da førstnevnte nektet å samordne sine medlemslister med partiet sentralt. Istedet fortsatte de med sin egen innmeldingsløsning.

Styret i Oslo-laget har hatt en rekke innvendinger mot driften av partiet og suspendert sin egen toppkandidat ved lokalvalget i Oslo.

Munnhuggeri og gråt

Begge sider har anklaget hverandre for å mangle legitimitet og styre på svakt demokratisk grunnlag.

Den 1. august kulminerte krangelen med munnhuggeri, gråt og spontaneksklusjoner på et oppvaskmøte i Oslo, der partiledelsen kuttet båndene til Oslo-styret og opprettet et nytt Oslo-lag å forholde seg til. 

Det gamle lokallaget fortsatte imidlertid med blant annet å bemanne valgboden på Karl Johans gate.

FNB fikk fire representanter i det neste bystyret i Oslo: Cecilie Lyngby, Bjørn Revil, Danny Chaudry og Britt Fossum. 

  • Denne saken ble endret 25. september for å øke presisjonsnivået. Den opprinnelige tittelen var «Bompenge-opprørere i Oslo får ikke lenger kalle seg Folkeaksjonen nei til mer bompenger Oslo». Det er også lagt til en kommentar fra Jan Eriksen.