Arrangører mener klimastreik engasjerte 4 millioner mennesker