Full konflikt i FNB: I helga kan Oslos bompengeparti bli delt i to

Frode Myrhol er politisk leder i FNB sentralt og toppkandidat i Stavanger.

Årets store nyvinning i norsk partiflora, Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), stiller til valg i 11 kommuner og fire fylker i høstens valg. Fire av fire fylkeslag og ti av elleve lokallag er med i en sentral organisasjon med utspring i Stavanger, der partiet startet opp allerede i 2014.

Unntaket er FNB Oslo, som har nektet å samordne seg med de andre. Oslo-laget har sin egen innmeldingsordning og nekter å overføre lokale medlemslister til Stavanger-organisasjonen, som vil ha landsmøte og formelt velge en nasjonal partiledelse først i oktober.

Ser mørkt på mulighetene for løsning

Det har ført til konflikt som tilspisset seg forrige helg, da politisk leder i Stavanger, Frode Myrhol, reiste til Oslo for å rydde opp. Ifølge Stavanger Aftenblad ble resultatet åpenlys krangling, tårer, folk som forlot møtet i sinne og frustrasjon og trusler om å ringe politiet.

Et «interimstyre» ble satt ned for å løse floka, med frist lørdag 10. august. Med 24 timer gjenstående sjekker vi med Myrhol, som har følgende nedslående beskjed:

– Det siste jeg hørte var at det ser ut som om det blir vanskelig.

Han bekrefter at han dermed, etter all sannsynlighet, vil kalle inn sentralt innmeldte Oslo-medlemmer til et møte der det velges et nytt styre for Oslo FNB.

Da er vi en situasjon med to organisasjoner som begge hevder å være Oslo FNB.

Mener seg bundet av partiloven

De som tidligere har meldt seg inn lokalt, ifølge Oslo-styret rundt tusen personer, må da selv ta initiativ til å melde seg inn i det nye partilaget, og fremvise kvittering hvis de vil unngå å betale kontigenten på nytt, bekrefter Myrhol.

Han avviser ellers at det er noen «konflikt» i FNB:

– Innad i partiet er det ikke det. Det er noen folk som av ulike grunner ikke vil melde seg inn, som har laget konflikt. Som parti må vi ta oss av de medlemmene vi faktisk har, sier han.

Styret i Oslo FNB ønsker ikke å la seg intervjue av Filter Nyheter, men har tidligere vist til mangler i den sentrale organisasjonens vedtekter som årsaken til at de ikke vil overføre sin medlemsmasse dit. De mener en slik overføring ville brutt med partiloven.

Dette avviser Myrhol med ordene «reinspikka tøv». Han sier også at medlemstallet Oslo-laget opererer med, er oppblåste og at det dreier seg om færre enn de rundt 500 fra Oslo som er innmeldt sentralt.

«Forferdelig trist»

Heller ikke Oslo FNBs toppkandidater stiller seg bak sitt eget lokallagsstyre. Cecilie Lyngby, som står på partiets 2. plass i Oslo, kaller situasjonen «surrealistisk og utrolig trist», og at hun er forundret over at saken ikke lar seg løse.

– Jeg sitter ikke selv i noen av styrene og er ikke en del av denne konflikten. Jeg er bare politiker, men jeg håper at konfliktene blir løst, sier førstekandidat Bjørn Revil.

 

Bjørn Revil er toppkandidat for Oslo FNB. Julie Pike / Gyldendal

Andre lokallagsledere Filter Nyheter har snakket med, vil unngå å blande seg inn i konflikten.

– Jeg har fokus på mitt fylke og lar det der være en Oslo/Stavanger-sak. Det tror jeg det er viktig at alle lokallagene gjør, for at dette ikke skal bli noen stor greie utad, sier leder i Viken FNB, Christine Gerner-Mathisen.

– Hele greia er forferdelig trist, særlig fordi det skjer så tett opp mot valget. Men andre partier har opplevd slikt før, så vi må bare stå i det og som lokallag fortelle våre velgere hva som er viktig for oss. I Sandnes synes jeg vi har en super gjeng, sier leder for Sandnes FNB, Ellen Karin Moen.

Ifølge statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger (UiS) har den sentrale ledelsen i partiet mistet kontrollen over partiapparatet.

– Organisasjonen er ennå ikke dimensjonert for oppgavene, og vedtektene er veldig viktige når ting skjer. For meg ser det ikke ut til at forholdet mellom sentralleddet og lokallagene i FNB er regulert i vedtektene. Det kan jo skyldes at FNB egentlig ikke er etablert skikkelig med et ordinært landsmøte for hele FNB, sa han til Stavanger Aftenblad denne uka.