Årets store nyvinning i norsk partiflora, Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), stiller til valg i 11 kommuner og fire fylker i høstens valg. Fire av fire fylkeslag og ti av elleve lokallag er med i en sentral organisasjon med utspring i Stavanger, der partiet startet opp allerede i 2014.

Unntaket er FNB Oslo, som har nektet å samordne seg med de andre. Oslo-laget har sin egen innmeldingsordning og nekter å overføre lokale medlemslister til Stavanger-organisasjonen, som vil ha landsmøte og formelt velge en nasjonal partiledelse først i oktober.

Ser mørkt på mulighetene for løsning

Det har ført til konflikt som tilspisset seg forrige helg, da politisk leder i Stavanger, Frode Myrhol, reiste til Oslo for å rydde opp. Ifølge Stavanger Aftenblad ble resultatet åpenlys krangling, tårer, folk som forlot møtet i sinne og frustrasjon og trusler om å ringe politiet.