Det er ikke bare Human Rights Service (HRS) som får penger direkte over statsbudsjettet under posten «tilskudd til drift av nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet». I år mottar totalt 17 organisasjoner til sammen 28,4 millioner kroner.

Blant dem er Antirasistisk senter (ARS). I motsetning til HRS har ikke senteret fått sin støtte kuttet i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 - også neste år skal det komme 2 175 000 kroner, gitt at budsjettposten ikke endres.

Men daglig leder Rune Berglund Steen er likevel bekymret: Tilskuddet over statsbudsjettet har vært uendret i årevis, samtidig som organisasjonen fra januar 2019 mister 2,9 millioner kroner fra tippemidlene. Det vil helt konkret gå ut over senterets fagpolitiske avdeling, som i dag består av syv fulltidsansatte.

– Vi står overfor den mest dramatiske svekkelsen av virksomheten vår siden vi ble grunnlagt for 40 år siden. Kampen om tippemidlene er tapt, men 2,9 millioner er halvparten av finansieringen vår. Når vi samtidig står på stedet hvil på statsbudsjettet, må vi starte nedbemanningsprosessen i løpet av en uke eller to. Sannsynligvis mister vi halve staben eller mer fra januar, sier Berglund Steen til Filter Nyheter.