Stiftelsen Human Rights Service mottok i både 2017 og 2018 en støtte på 1,8 millioner kroner over statsbudsjettet.

Det øremerkede tilskuddet til «nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet», der aktører som Norsk organisasjon for asylsøkere og Innvandrernes landsorganisasjon også mottar midler, skal medvirke til at innvandrere og barna deres deltar og får «mer tillit i det norske samfunnet».

HRS og Hege Storhaug er imidlertid mer kjent for sin sterkt islamkritiske blogg, der de i fjor høst blant annet oppfordret lesere til å bilder av muslimer på gata. I år blir støtten kuttet med en halv million kroner:

Fra en årlig overføring på 1 835 000 kroner, er støtten til HRS nå redusert til 1 335 000. Ingen andre organisasjoner har fått kutt i sin støtte. Organisasjonen Født fri, som arbeider mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, er ny på lista over tilskuddsmottakere og skal motta fem millioner kroner, ifølge forslaget til statsbudsjett.