I dag bruker verdens befolkning opp nær 100 millioner fat olje per dag, eller knappe 16 milliarder liter om du vil.

FNs klimapanel sier at forbruket av olje må reduseres nær 40 prosent innen 2030 sammenliknet med forbruket vi hadde i 2010 (nær 88 millioner oljefat om dagen) hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet på politikernes mest ønskelige måte. I 2050 må vi være nede i en tidel.

Dette er en del av et scenario, eller ønskedrøm om du vil, der vi er så kreative med hvordan vi organiserer samfunnet og næringslivet i verden at det, sammen med teknologiske innovasjoner, fører til at vi trenger mindre energi samtidig som levestandarden øker i verdens fattige land. Intet mindre.