Onsdag avdekket Filter Nyheter at politidirektør Benedicte Bjørnland har gitt en såkalt operasjonsordre der politiet i hele Norge instrueres om hvordan demonstranter som vil brenne koranen, skal håndteres.

Ordren, som innebærer at politiet enten skal avverge koranbrenning i forkant eller stanse det så raskt som mulig om det skulle skje, ble sendt dagen før SIANs demonstrasjon i Kristiansand, der de islamfiendtlige aktivistene hadde planlagt å brenne det muslimer ser på som en hellig bok.

Bjørnland bekreftet at politiet nå tar utgangspunkt i at det er brudd på den såkalte rasismeparagrafen, straffeloven § 185, om koranen brennes under slike demonstrasjoner.