Vil legge fram Bertheussens fengselsdom fra 1980-tallet i retten

Aktoratet vil i den pågående rettssaken mot Laila Bertheussen komme inn på tre straffedommer mot henne på 1980-tallet. Det bekrefter statsadvokat Marit Formo overfor Filter Nyheter.

– Det er riktig at vi vil dokumentere fra tidligere dommer mot tiltalte og redegjøre for i hvilken grad vi mener det har betydning for om hun har utført forholdene i tiltalen, sier Formo.

Gikk i terapi for å slutte med svindel

Selve lovbruddene –bedragerier, tyverier og dokumentforfalskning – har i seg selv ingen direkte relevans for den pågående saken, siden det i dag verken dreier seg om samme lovparagrafer eller ligger nært i tid. De gamle dommene inneholder imidlertid opplysninger om Bertheussens egen forklaring den gang som påtalemyndigheten kan framstille som interessante fremdeles.

Ifølge Filter Nyheters opplysninger sonet Bertheussen en av dommene i Bredtveit kvinnefengsel i Oslo i begynnelsen av 1986. Likevel fortsatte hun med lignende forbrytelser fram til hun var i midten av 20-åra. I 1989 ble hun sittende fire dager i varetektsarrest etter å ha blitt pågrepet for det som viste seg å være en lang rekke bedragerier.

Den siste dommen, fra 1989, beskriver et «negativt adferdsmønster utviklet gjennom mange år» som psykologen hennes i  rettssaken den gang knyttet til blant annet behov for spenning i livet:

«I erklæringen har den sakkyndige uttalt at det negative adferdsmønster tiltalte utviklet gjennom mange år, etter hvert har fått karakter av et tvangstrekk. Hans oppgave er å gi tiltalte tro på at det nytter å endre seg og at det er mulig å kanalisere behovet for spenning og innhold i tilværelsen i mer konstruktive retninger», heter det i dommen om den pågående terapien.

Psykologen gikk god for at behandlingen var kommet godt i gang.

«Hun er selv klar over at hun trenger sakkyndig hjelp for å finne ut hvorfor hun foretar kriminelle handlinger», heter det i dommen fra 1989.

De tidligere dommene sammen med omfanget i 1989-saken tilsa i utgangspunktet at Bertheussen igjen skulle dømmes til ubetinget fengsel.

Retten landet imidlertid på at soningen av en slik  fengselsstraff kunne være skadelig for det dommeren så som en «gunstig utvikling» den siste tiden. Dermed ble dommen betinget med en prøvetid på to år. Bertheussen har ikke blitt knyttet til straffesaker i årene som fulgte, før hun altså ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste i mars 2019.

Dommene fra 1980-tallet angir ingen psykisk sykdom. I løpet av etterforskningen i 2019 ble det heller ikke satt i gang noen form for sakkyndig undersøkelse av siktede.

Falske sjekker og svindel med stjålne kort

Filter Nyheter fikk i fjor innsyn i en av straffedommene, avsagt 17. oktober 1989 i det som den gang het Oslo byrett.

I dommen framgår det at Bertheussen ble dømt tre ganger på 1980-tallet, første gang i Nord-Norge mens hun var 17 år gammel, siste gang i Oslo da hun var 24 år. Antallet lovbrudd er høyere, siden noen av dommene har omhandlet flere tiltalepunkter:

  • 1982, Ofoten forhørsrett: Betinget dom for tyveri
  • September 1985, Oslo forhørsrett: 30 dager ubetinget fengsel for tyveri, bedrageri og falskneri
  • Oktober 1989, Oslo byrett: 120 dager betinget fengsel for bedragerier, dokumentforfalskning og tyveri

Dette er forholdene Bertheussen ble dømt for i 1989:

  • 22. og 23. juni 1987 betalte hun for varer i en fotobutikk og et stormarked med sjekker som var tilknyttet en konto som var opprettet i en annens navn og der hun skrev under med navnet til vedkommende. Hun fikk også ut kontanter i en bankfilial i Bogstadveien i Oslo på samme måte. Til sammen dreide seg om 19 600 kroner. (tilsvarer ca. 45 000 kroner i dag).
  • 10. oktober samme år stjal hun en lommebok med et sjekkhefte, førerkort og bankkort fra en kvinne på Peppes pizza i Oslo sentrum.
  • 13. oktober 1987 stjal hun lommeboken til en kvinne i treningsstudioet High Energy i Oslo.
  • 14. oktober 1987 brukte hun et av kortene hun hadde stjålet dagen før til å få utlevert blant annet sko og klær fra seks ulike butikker i Drammen, blant annet Cubus og Skoringen.
  • I en periode fra 17. oktober til 16. desember 1987 fikk hun ut varer for 17 788 kroner fra åtte ulike forretninger – blant annet en urmaker, symaskin-butikk, Peppes pizza og Vinmonopolet – ved hjelp av stjålne sjekker.
  • 26. og 27. januar 1989 hjalp hun en venninne med å prøve å svindle Vinmonopolets filial på Briskeby i Oslo ved å forfalske signaturen på to stjålne sjekker, men forsøket ble oppdaget.
  • Tre av tilfellene over ga dom for dokumentforfalskning i tillegg til bedrageri

Filter Nyheter fikk ikke tilgang til detaljene i de to tidligere dommene, som altså også omfattet tyveri, bedrageri og dokumentfalskneri.

– Ingen skal dømmes på sin fortid

Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden, opplyser til Filter Nyheter at han under rettssaken ikke ønsker å kommentere dommene før de eventuelt blir påberopt av aktoratet.

I september i fjor understreket han at eldre dommer ikke kan si noe om hvem som utførte handlingene nær tre tiår senere.

– Det er høyst overraskende at PST synes å gå ut med mer enn 30 år gamle dommer, og de har ikke vært noe tema i avhør eller etterforskning forøvrig. Ingen kan eller skal dømmes på sin fortid i Norge, men jeg ser politiet av og til prøver seg på dette når de mangler bevis. En tidligere dom er selvsagt intet bevis for et nytt lovbrudd, sa Elden til Filter Nyheter den gang.


Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.