Aktoratet vil i den pågående rettssaken mot Laila Bertheussen komme inn på tre straffedommer mot henne på 1980-tallet. Det bekrefter statsadvokat Marit Formo overfor Filter Nyheter.

– Det er riktig at vi vil dokumentere fra tidligere dommer mot tiltalte og redegjøre for i hvilken grad vi mener det har betydning for om hun har utført forholdene i tiltalen, sier Formo.

Gikk i terapi for å slutte med svindel

Selve lovbruddene –bedragerier, tyverier og dokumentforfalskning – har i seg selv ingen direkte relevans for den pågående saken, siden det i dag verken dreier seg om samme lovparagrafer eller ligger nært i tid. De gamle dommene inneholder imidlertid opplysninger om Bertheussens egen forklaring den gang som påtalemyndigheten kan framstille som interessante fremdeles.