Øverste leder for den norske delen av «Den nordiske motstandsbevegelsen» (DNM) , Tommy Olsen (41), er sammen med to andre organiserte nynazister, Ronny Bårdsen (37) og Jan-Christopher Pedersen (37), dømt for hatefulle ytringer, etter den såkalte rasismeparagrafen (straffeloven § 185).

De to førsnevnte er dømt til bøter på 12 000 kroner, Pedersen 6000 kroner, framgår det i dommen fra Kristiansand tingrett tirsdag. (Differansen skyldes utmåling i en tidligere straffesak for sistnevnte - bøtene er i tråd med aktors påstand).

I dommen framgår det at retten mener de hatefulle ytringene er så alvorlige at utgangspunktet er betinget fengsel i tillegg til en bot, men den lange saksbehandlingen hos politiet ledet til at retten «under tvil» ga nedsatt straff.