Tre nynazister dømt for hakekors-bannere i Kristiansand på invasjonsdagen

Øverste leder for den norske delen av «Den nordiske motstandsbevegelsen» (DNM) , Tommy Olsen (41), er sammen med to andre organiserte nynazister, Ronny Bårdsen (37) og Jan-Christopher Pedersen (37), dømt for hatefulle ytringer, etter den såkalte rasismeparagrafen (straffeloven § 185).

De to førsnevnte er dømt til bøter på 12 000 kroner, Pedersen 6000 kroner, framgår det i dommen fra Kristiansand tingrett tirsdag. (Differansen skyldes utmåling i en tidligere straffesak for sistnevnte – bøtene er i tråd med aktors påstand).

I dommen framgår det at retten mener de hatefulle ytringene er så alvorlige at utgangspunktet er betinget fengsel i tillegg til en bot, men den lange saksbehandlingen hos politiet ledet til at retten «under tvil» ga nedsatt straff.

Mennene, som i utgangspunktet nektet å betale bøter, er sterkt uenig i utfallet, men hadde tirsdag ikke bestemt seg for om de anker dommen.

– Om det hadde vært slik at man supplerte bruken av hakekors med andre former for kvalifisert krenkende ytringer, så aksepterer jeg at det ville vært straffbart. Men det spesielle i vår sak er at dette ikke var ledsaget av slike uttalelser. Også jeg mener at grensen helt klart må gå et sted, men da når man tar til ordre for legemskrenkelser mot grupper somjøder, homofile, muslimer eller tilsvarende, sier de dømtes forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, til Filter Nyheter.

Nazi-propaganda på invasjonsdagen

De tre DNM-medlemmene ble tatt av politiet 9. april i fjor, etter at de hadde hengt opp bannere med hakekors og teksten «Vi er tilbake» flere steder i Kristiansand.

Tingretten beskriver det som «åpenbart» at det dreier seg om hatefulle ytringer i straffelovens forstand:

«Retten er av den oppfatning at de tiltaltes bruk av hakekorset, sammen med banner med teksten «Vi er tilbake!», i denne konteksten, uten tvil er å regne som en hatefull ytring. Bruken og konteksten kan reise spørsmål om handlingene i en viss forstand innebærer en trussel – i alle fall kan handlingene oppfattes som truende», heter det i dommen.

Nynazistene filmet selv deler av «propagandaaksjonen», som var rettet inn mot datoen da Hitler-Tyskland invaderte Norge i 1940, og bildematerialet ble lagt fram som bevis i saken. Hakekors-effektene ble hengt opp ved henholdsvis politistasjonen i byen, på Varoddbrua og ved lokalene til freds- og menneskerettighetssenteret Stiftelsen Arkivet, som har historikk fra andre verdenskrig som tilholdssted for Gestapo.

Retten mener omstendighetene rundt propagandaen ved stiftelsen, der det også ble hengt opp et separat hakekorsflagg, gjør det tydelig at også de to andre episodene var ment på samme måte – og at retten til ytringsfrihet ikke verner disse handlingene.

«Å fremme en nazistisk og rasefundert ideologi natt til 9. april 2018 på et sted hvor mennesker ble utsatt for vold og tortur under 2. verdenskrig på den måten som de tiltalte her har gjort, kan ikke vernes av ytringsfriheten, og er uten tvil ikke nødvendig i et demokratisk samfunn», heter det i dommen.

«Retten er ikke i tvil om at det å nøre opp under den nazistiske ideologien om en rasebasert nasjonalisme og jødehat, rammes. Flaggheisingen gir klare hentydninger til krigen og forfølgelsen av minoriteter og folkegrupper, og retten anser det utvilsomt at det er slik allmennheten vil oppfatte disse ytringene»,  skriver Kristiansand tingrett.

I retten i august bekreftet nynazistene symbolikken knyttet til datoen, at de valgte steder forbundet med folk som har vært kritiske mot DNM, og at stuntet var ment å rekruttere flere medlemmer – men nektet straffskyld for hatefulle ytringer.

Den nordiske motstandsbevegelsen er en voldsfremmende, uttalt antisemittisk organisasjon som hyller Hitler og knytter sin revolusjonære ideologi til tekster om geriljakrig og terrorisme. Mange av medlemmene er straffedømte for alvorlige voldsforbrytelser, blant annet mot meningsmotstandere og politifolk.

Likevel hevdet nynazistene i retten at de «ikke ønsker å begå overtramp mot andre». (Ifølge Fædrelandsvennens referat den gang).

Advokat Nordhus avviser rettens tolkning av konteksten for hakekors-bannerne og -flagget.

Det denne dommen egentlig åpner for er å straffe ytringer som helt eller delvis markerer sin støtte til Adolf Hitlers virksomhet, politikk og prosjekt. Det mener vi er å gå altfor langt. Om det skal være straffbart, knebler man meninger som vårt samfunn tjener på at kommer fram i lyset,  med mulighet til å motbevise og overbevise om at dette ikke stemmer, heller enn at det bare opptrer på lukkede, marginale nettsamfunn, sier forsvareren.

Organisasjonen skrøt av hakekors-bannere

På sitt eget nettsted  la Den nordiske motstandsbevegelsen i april i fjor ut flere skrytebilder av personer i mørke hettegensere som hang opp hakekors-bannere og -plakater, der aktiviteten ble koblet til invasjonsdagen. «Fiendene er i stor grad de samme i dag som den gang, og atter igjen er det nasjonalsosialister som kommer vårt folk til unnsetning», skrev den daværende lederen av organisasjonen.

Da nynazistene i Kristiansand ble pågrepet, fant politiet også klistremerker knyttet til DNM med påskrift som:

«FCK RFGS», «Refugees not welcome», «Rapefugees not welcome», «NS sone», «Knus homolobbyen» og «stopp invasjonen».

«Olsen redegjorde for at de tiltalte og Den nordiske motstandsbevegelsen ønsker å gjøre Norge rent på en human måte, men at de opplever at deres ytringsfrihet blir kneblet og de får ingen plattform i samfunnet til å formidle sitt budskap. Det er årsaken til at de må ty til aksjoner for å få oppmerksomhet», heter det i dommen fra Kristiansand tingrett.

Dømt for alvorlig knivstikking i 2002 – forfremmet til leder i år

Tommy Olsen ble forfremmet til leder av den nazistiske organisasjonens norske del i august, da den tidligere lederen, Haakon Forwald, forlot DNM for å bryte ut sammen med en rekke andre lederskikkelser som nå har dannet en ny høyreekstrem organisasjon, «Nordisk Styrke».

Tommy Olsen, som har vært en del av de høyreekstreme miljøene i Norge i over 20 år, er ifølge Kristiansand tingrett straffedømt fire ganger tidligere, for både vold og narkotikakriminalitet, og bøtelagt for brudd på våpenloven.

I 2002 ble han dømt til ett år og to måneder fengsel for å ha knivstukket to innvandrere i Stavanger – en av dem åtte ganger i ryggen mens offeret lå bevisstløs på bakken. Situasjonen oppsto da Olsen og seks andre snauskaller i år 2000 gikk på byen i boots og pilotjakker etter vorspiel og delte ut nazistiske løpesedler for organisasjonen Vigrid som blant annet hadde teksten «redd den hvite rase».

Ronny Bårdsen og Jan-Christopher Pedersen, som begge har lang fartstid i nynazistmiljøet og har deltatt på offentlige demonstrasjoner for DNM i Norge og Sverige, er tidligere ilagt bøter for blant annet brudd på våpenloven.

Pedersen har også tidligere brukt visuelle ytringer som er mer aggressiv en Den nordiske motstandsbevegelsens «offisielle» materiell. På Twitter la han i 2017 ut en tegning av en hånd med en pistol med lyddemper over en davidsstjerne i piggtråd og påskriften «MAKE EM SCARED! White revolution is the only solution!». I fjor publiserte han innlegg der han blant annet skrev «Heil Hitler» og at «Hitler gjorde ingenting galt».

Olsen har på sin side tidligere lagt ut utallige meldinger i sosiale medier om at «Hitler hadde rett», Hitler-sitater om at «revolusjon» er en plikt,og  flyktningfiendtlige hashtager som #DefendEurope, #refugeesNOTwelcome og #SmashCulturalMarxism.

De tre nynazistene har så dårlig privatøkonomi at de ikke ble idømt saksomkostninger i dommen fra Kristiansand. tingrett.

  • Artikkelen er oppdatert etter første publisering (04.09), med sitater fra de dømte mennenes forsvarsadvokat.