Den politiske situasjonen i Storbritannia er mildt sagt uoversiktlig, men fortvil ikke:

Her er en lynkjapp innføring i brexit-sirkuset akkurat nå - på det som etter alt å dømme blir en svært intens dag i det britiske parlamentet.

1) Vil hindre «no deal»

Opposisjonen og motstandere av «no deal»-brexit vil forsøke å vedta en ny lov som tvinger Boris Johnson til å be EU om en utsettelse i tre måneder dersom han ikke har klart å fremforhandle en avtale innen 19. oktober (dagen etter det viktige EU-toppmøtet), med mindre parlamentet stemmer over og godkjenner en avtaleløs brexit.

2) Vil bli oppfattet som mistillit

Blir dette lovforslaget faktisk vedtatt i dag (det er usikkert hvor mange EU-vennlige tory-politikere som støtter forslaget), vil det bli oppfattet som en mistillitserklæring mot Johnson, signaliserer anonyme regjeringskilder til The Guardian.