Tok #metoo-oppgjør med egen partiledelse: – Ble anbefalt å ikke lage mer bråk i pressen

Bystyrepolitiker for Fremskrittspartiet i Trondheim, Mats Ramo.

Mandag tok bystyrepolitiker for Fremskrittspartiet i Trondheim, Mats Ramo, et kraftig oppgjør med sin egen partiledelse for hvordan de har håndtert varslingssaker om seksuell trakassering, deriblant flere konkrete saker mot et sentralt FpU-medlem som nylig ble behandlet i organisasjonsutvalget.

I avisinnlegget påstår han også at

  • Partiledelsen snakket usant om Birkedal-saken (i 2011) og var mer opptatt av å dekke over enn å komme til bunns i den
  • Ulf Leirstein-saken viser at varsel ble ignorert og at partiledelsen «fikk akutt Alzheimer» da saken ble avslørt
  • Nasjonal tillitsvalgt med varsler mot seg «fikk fortsette å turnere landet rundt og møte ungdommer mens behandlingen av saken pågikk»
  • At det ikke er trygt for unge jenter å delta på partiarrangementer så lenge «Njåstad og hans kumpaner» styrer over etiske spørsmål

– Frps håndtering av disse sakene er en skandale. Varslere blir ikke ivaretatt. Den nasjonale tillitsvalgte får fortsette i sine verv, til tross for overveldende bevis, sier Ramo til Adresseavisen, som også tar til orde for at leder av organisasjonsutvalget i Frp, Helge André Njåstad, må ga av.

Til Filter Nyheter sier Ramo at han ikke er blitt kontaktet av partiledelsen direkte etter utspillet, men at han likevel har fått telefoner fra «folk som står over meg på rangstigen»:

– Jeg ble anbefalt å ikke lage mer bråk i pressen, sier Ramo.

– Vil du følge den anbefalingen?

– Jeg tenker at det må gå begge veier. Man kan ikke ønske at jeg ikke snakker med pressen, samtidig som de selv gjør det og går til angrep på det jeg sier. Den høfligheten kan ikke bare gå én vei. Så når jeg får noen av de reaksjonene jeg har sett, ser jeg ingen grunn til å ta det velmente rådet om ikke å bråke noe mer, sier Ramo.

– Mange er sinte og forbanna for at jeg går ut i media

På Adresseavisens forside mandag uttaler Ramo at «Frp er ikke trygt for en 17-årig jente». Utspillet ble utløst av et sentralt FpU-medlem, som i dag har posisjoner i både FpU og Frp, bare får en skriftlig advarsel fra partiet etter flere #metoo-varsler, til tross for at organisasjonsutvalget konstaterte brudd på partiets etiske regelverk og regner saken som alvorlig.

I Adresseavisens nettutgave mandag ettermiddag tar flere Frp-medlemmer fra Trøndelag til motmæle mot Ramo og sier blant annet at utspillet er «direkte feil», at Ramo ikke burde «gått ut i media på denne måten» og at han «må gå i seg selv».

Bystyrepolitikeren sier at han også har mottatt flere reaksjoner direkte.

– Jeg har fått utrolig mange meldinger, også fra folk i partiet som setter pris på det jeg gjør. Så er det mange som er sinte og forbanna for at jeg går ut i media på denne måten. Jeg har forståelse for begge deler, sier Ramo.

– Hvorfor har du forståelse for dem som er sinte og forbanna?

– Fordi vi har en partikultur i Frp der man ikke skal lufte uenighet offentlig. Når noen bryter med gjeldende praksis, så har jeg forståelse for at folk reagerer. Men å ta tak i disse sakene internt har ikke fungert. Konklusjonene i organisasjonsutvalget tilsier at de ikke kan håndtere disse sakene på en tilfredsstillende måte, sier Ramo.

Kritiserer også sin egen partileder

I sitt intervju med Adresseavisen retter også Ramo sterk kritikk direkte mot partileder Siv Jensen, som han mener har håndtert metoo-saker dårlig.

– Til syvende og sist er det hennes ansvar. Erna Solberg har tatt selvkritikk for at hun ikke personlig har gått inn i disse sakene på et tidligere tidspunkt. Etter mitt syn, skulle Siv Jensen gjort det samme, sier han til avisa, men får motbør fra flere lokale Frp-topper.

Nestleder Janne Jørstad Larsen i Trøndelag Frp sier blant annet at det er «direkte feil» at Frp ikke har tatt et oppgjør med seksuell trakassering:

– Dette snakker vi om på utpust og innpust. Senest nå på fylkesårsmøtet brukte partileder Siv Jensen talen sin på det. Vi understreker alvoret veldig kraftig, men alle parter skal bli hørt, sier hun til avisa.

Ramo velger imidlertid å stå på sitt.

Vurderer å trekke seg fra partiet

– Jeg kan til en viss grad forstå kritikken for å gå ut i media. Men jeg forstår ikke at det jeg sier er feil. Jeg har jobbet på store arrangementer for partiet i mange år og vært vitne til ting som ikke er greit. Jeg har vært med helt i startfasen på det som burde bli interne prosesser, men sett at det ikke finnes vilje til å sanksjonere grove tillitsbrudd. Jeg ser det blant annet med Ulf Leirstein-saken. Og saken med det sentrale FpU-medlemmet er også en ball som har fått trille, uten at noen har stoppet den før det er for seint, sier Ramo.

– Hva tenker du om din framtid i partiet etter dette utspillet?

– Ingen kommentar er også en kommentar, er det ikke det de sier? Jeg har litt tid igjen før jeg må svare nominasjonskomitéen om jeg stiller til gjenvalg. Men skulle jeg svart i dag, ville svaret blitt nei.

– Hvorfor?

– Denne saken er utslagsgivende. Det handler om at jeg har brukt tid i en organisasjon, men ser at de som gjør organisasjon mer utrygg får bli værende, sier Ramo.

Til Adresseavisen sier leder for organisasjonsutvalget, Helge André Njåstad, at det er umulig for ham å kommentere saken med det omtalte FpU-medlemmet konkret, da det ikke er «i tråd med måten vi behandler saker på å i partiet».

– Hvorfor har Ramo aldri tatt kontakt med meg hvis han har noe å rapportere, eller sterke synspunkter på noe? sier han videre.

  • Filter Nyheter har vært i kontakt med Frps partikontor, men ikke fått tilbakemelding om at de ønsker å kommentere saken.