Internt opprør etter #metoo-sak mot FpUs nestleder: – Tør ikke å slå ned på sextrakassering

Fylkesformann Martin Jonsterhaug og økonomiansvarlig Ingeborg Bjørnevik i Hordaland FpU.

Det koker internt i Fremskrittspartiet etter at bystyrepolitiker Mats Ramo i Trondheim mandag tok et knallhardt oppgjør med egen partiledelse over hele forsiden av Adresseavisen.

Bakgrunnen for oppgjøret var organisasjonsutvalgets behandling av flere #metoo-varsler mot FpUs nestleder Kristian Eilertsen, som til tross for å ha brutt partiets etiske retningslinjer får fortsette i sine verv.

– Frps håndtering av disse sakene er en skandale. Varslere blir ikke ivaretatt. Den nasjonale tillitsvalgte får fortsette i sine verv, til tross for overveldende bevis, sa Mats Ramo, som også kritiserte sin partileder Siv Jensen direkte for hennes generelle håndtering av varsler om seksuell trakassering.

Etter utspillet sa Ramo til Filter Nyheter at partimedlemmer med høyere stilling enn ham selv hadde tatt kontakt for å be ham om «å ikke lage mer bråk i pressen». Den oppfordringen vil ikke fylkesleder Martin Jonsterhaug i Hordaland FpU følge.

– Dette handler om å vise at vi er bekymret etter at partiapparatet i gjentatte enkeltsaker ikke evner å ta seksuell trakassering på alvor. Vi tar avstand fra håndteringen sentralt, sier Jonsterhaug til Filter Nyheter i dag.

– Tør ikke slå ned på seksuell trakassering

Sammen med Ingeborg Bjørnevik, som tidligere har vært formann i Trondheim FpU og nå er økonomiansvarlig i Hordaland, forfattet han tirsdag et «opprop mot håndteringen av varslersaker internt i Frp». Der stiller de seg bak Mats Ramos kritikk av partiledelsen og skriver at

  • «Det har for lenge vært en kultur for at så lenge man er ansett for å være et såkalt politisk talent så er det fritt frem til å bryte retningslinjer uten reelle konsekvenser. Det må det nå bli en slutt på»
  • «Det er bekymringsverdig at organisasjonsutvalget tilsynelatende ikke evner til å beskytte unge mennesker som ønsker å engasjere seg i ungdomspartiet»
  •  «Vi anser det også for å være kritikkverdig at leder av organisasjonsutvalget (Helge André Njåstad, journ. anm.) i Politisk kvarter mandag 26. mars skyver ansvaret for å fatte en avgjørelse over på landsmøtet i FpU»
  • «Vi ønsker også å påpeke at dette ikke er første gang partiledelsen unnlater å slå ned på uakseptabel oppførsel. Dette har nå gått så langt at det har blitt bygget opp under en ukultur som har spredt seg videre ned til ungdomspartiet»
  • Her kan du lese hele oppropet (.pdf-fil)

– Det virker som man ikke tør å slå ned på seksuell trakassering. Partiledelsen vegrer seg for å ta en beslutning i saker som er vanskelige. Resultatet er at man får en usikker partikultur. Vi har retningslinjer, men det virker som man er redd for å ta i bruk de virkemidlene vi har, sier Jonsterhaug.

I likhet med Mats Ramo retter han også kritikk direkte mot sin partileder Siv Jensen.

Fylkesleder: – Savner Siv i disse sakene

– Jeg mener at det er svært uheldig at hun ikke uttaler seg. Jeg savner Siv i disse sakene. Jeg hadde håpet og trodd at hun ville være tydelig og markert at seksuell trakassering er uaktuelt og slått ned på det, sier Jonsterhaug.

– Er dette oppropet et ledd i intern maktkamp i FpU, slik noen har indikert?

– Jeg blir litt oppgitt av dem som sier det. Dette handler om så ufattelig mye mer. Det handler om en gjennomgående svakhet i partiet. Vi har sett det i flere enkeltsaker. Det har kommet til det punktet hvor jeg føler at man må gi beskjed, svarer fylkesformannen.

Også Ingeborg Bjørnevik stiller seg uforstående til at dette handler om en intern krig om posisjoner innad i ungdomsorganisasjonen.

– De skyver ansvaret ned på oss

– Det vil jo alltid være en slags maktkamp, men dette handler om hvordan vi skal håndtere saker om seksuell trakassering. De som sier noe annet forsøker å få oppmerksomheten bort fra dette, sier Bjørnevik til Filter Nyheter.

Hun er sterkt kritisk til hvordan organisasjonsutvalget med Helge André Njåstad i spissen har behandlet varslersakene mot FpU-nestleder Eilertsen, som til tross for brudd på etiske retningslinjer får beholde sine verv.

– De sier at FpU må ta stilling på landsmøtet, men vi opplever det som at de skyver ansvaret ned på oss, i stedet for at voksenpersoner i partiet gjør jobben. Unge mennesker i FpU sitter med begrenset informasjon for å vurdere om de har tillit eller ikke til vedkommende. De som sitter med informasjonen, er organisasjonsutvalget, sier Bjørnevik.

Hun mener det er snakk om en ukultur som har spredd seg nedover i partiet.

– Det er urovekkende. Vi skal være på offerets side. Men vi klarer ikke å gjøre det i vår egen organisasjon. Så lenge det er politisk talent, så aksepterer vi liksom hva som helst. Jeg mener for eksempel at Tonning-Riise-saken i Høyre ble håndtert på en hensiktsmessig måte. Det bør være lettere for oss å sette foten ned, sier Bjørnevik.

Sammen med Jonsterhaug jobber hun nå med å samle underskrifter til oppropet internt i partiapparatet.

Njåstad: – Vi blir aldri verdensmestere

Leder for organisasjonsutvalget i Frp, Helge André Njåstad, sier til Filter Nyheter at han ønsker en intern debatt om håndteringen av varslingssaker velkommen.

– Men jeg synes ikke noe om at det skal bli en mediedebatt, sier Njåstad.

– Men noe av begrunnelsen for at de går ut med dette er at det ikke har fungert med intern debatt?

– Jeg har ikke opplevd at debatten er blitt reist internt. Ramos synspunkter har for eksempel ikke tilflytt meg, sier Njåstad.

– Hvordan synes du selv varslingssaker om seksuell trakassering er blitt håndtert i partiet?

– Vi må være ydmyke for at vi kan bli bedre. Vi lærer hver eneste dag og blir aldri verdensmestere. Men vi har etablert gode rutiner og retningslinjer som er blitt bedre med årene.

– Kunne dere ha gjort noe annerledes i behandlingen av varslingene mot FpU-nestlederen?

– Det kunne vi sikkert, men ut ifra den infoen vi hadde og den linje vi legger oss på, så endte vi med en streng advarsel. Det er jo en reaksjon som er ganske sterk. Det vil hefte ved vedkommende at han har en advarsel mot seg. Noen mener det er for mildt, mens noen mener det er for strengt. Sånn er det i alle saker, sier Njåstad.

– FpU-medlemmene bak oppropet i Hordaland mener du skyver ansvaret ned på ungdomspartiet i denne saken?

– Det er ikke riktig. Jeg kan forstå at mine uttalelser ble oppfattet sånn, men det jeg mente var at vi hadde fattet vår avgjørelse om en streng advarsel. Så er det valg i FpU om 14 dager. Da vil de avgjøre om de har tillit til ham eller ikke. Vi har ikke overlatt saken til dem, det har aldri vært min hensikt å skyve saken ned til landsmøtet. De vet at vi har gjort en vurdering med en konsekvens for vedkommende, og FpU tar selv stilling til alle som skal velges i ulike roller hos dem, sier Njåstad.

Saken som utløste det offentlige oppgjøret er altså at utvalget nylig landet på skriftlig advarsel som reaksjon mot FpUs nestleder Kristian Eilertsen etter flere varsler mot ham om seksuell trakassering. Ett av forholdene dreier seg om snapchat-meldinger han sendte til en 14 år gammel jente i et annet ungdomsparti mens han selv var 18 år og leder i FpU lokalt.

Eilertsen har nektet for minst én av hendelsene og mener de andre sakene er galt framstilt i media/varslene – han oppgir at de omtalte snapchat-meldingene der han ser ut til å be om sex, var ment som spøk.