UNOPS-skandalen: Norges tidligere ambassadør fikk skyhøye honorarer for å være Faremos «speider» i FN

I helgen avdekket New York Times at FN-byrået UNOPS har gitt over 60 millioner dollar i lån og tilskudd til samme britiske forretningsfamilie. FN mener nå at flere titalls millioner av midlene er misligholdt.

Skandale-investeringene skjedde under ledelse av tidligere forsvars- og justisminister Grete Faremo, som ble innsatt som toppsjef for FN-kontoret i august 2014. Faremo har selv beskrevet at det var hun som sto i bresjen for å drive UNOPS som en forretning og satte folk som «visste hvordan man tok smart risiko» i viktige stillinger.

Som resultat av avsløringene, skal Faremo lørdag ha blitt bedt av FNs generalsekretær António Guterres om å fratre stillingen sin.

Nå kan Filter Nyheter fortelle at også en annen høyt profilert nordmann, Norges tidligere FN-ambassadør Morten Wetland, hadde nær tilknytning til Faremo og UNOPS-kontoret i den aktuelle perioden og har møtt aktører som profiterte på de famøse prosjektene.

Wetland var tilstede da Daisy Kendrick – datter av den britiske forretningsmannen David Kendrick som mottok skandale-lånene fra UNOPS – først presenterte sitt million-prosjekt for Faremo.

I over seks år fungerte den tidligere FN-ambassadøren som Grete Faremos personlige konsulent. I disse årene fløy Wetland jevnlig til New York for å ha møter med personlige kontakter i FN på oppdrag for Faremo.

Det skal han ha gjort på business class og med overnattinger på femstjerners hotell – en behandling som ikke er normal kost for eksterne konsulenter i FN.

I tillegg mottok han honorarer som langt skal ha overgått FNs ordinære timesatser. Filter Nyheter har fått opplyst at honorarer for Wetlands arbeid har vært så høye som 4000 dollar dagen, men har ikke fått bekreftet konkrete beløp av FN-systemet.

Selv vil ikke Wetland si om anslaget er riktig, men mener timesatsene var lave sammenlignet med det First House tok overfor andre aktører i perioden:

– Jeg har ikke peiling på hva UNOPS betaler. Vanlig lønnsprofil skiller seg veldig fra land til land. Det som er en liten lønn i Norge er en skyhøy lønn i Botswana, og så videre. Dette har jeg ikke satt meg inn i.

– Ble oppfattet som Faremos spion

Mukesh Kapila er lege, professor emeritus og har hatt en lang internasjonal karriere innen humanitært arbeid og global helse, blant annet i WHO og FN.

Det var Kapila som gjennom flere blogg-innlegg først avdekket at noe var galt med million-investeringene ved UNOPS-kontoret.

Kapila var ansatt i FN-systemet i perioden da Wetland jobbet for Faremo.

Til Filter Nyheter forklarer han at FN har svært strenge regler for avtaler med eksterne konsulenter og at Wetlands honorar lå langt over det som følger av FN-reglementet.

– Jeg husker at det ble snakket om Wetland i FN i denne perioden. Folk var bekymret over de høye satsene og de luksuriøse godene han fikk som Faremos konsulent.

Kapila sier det fremsto som svært uklart hva Wetland egentlig drev med i FN på oppdrag for Faremo. Wetland rapporterte aldri til noen andre enn direkte til Faremos kontor.

– Wetland ble oppfattet som Faremos spion. Han dukket jevnlig opp i New York og satt inne på møter eller forsvant for å ha egne møter med folk i FN-korridorene. Ingen så noen gang noen rapporter fra ham som beskrev hva han jobbet med.

Mukesh Kapila. Foto: Privat.

Kapila mener det er påfallende at det tilsynelatende ikke foreligger noen offentlig tilgjengelig kontrakt som beskriver rammene for Wetlands oppdrag for UNOPS, slik det er vanlig for FNs avtaler med eksterne konsulenter.

Var Faremos «speider» i FN

Til Filter Nyheter sier Wetland at det var hans erfaring som tidligere FN-ambassadør og statssekretær som gjorde at han ble hanket inn til den personlige konsulentjobben for Faremo:

– Den erfaringen er liksom ikke hyllevare i verden. Det får du ikke kjøpt noe sted så lett.

Ifølge Wetland ble han hyret inn for å «redusere ulempen» som UNOPS hadde ved å ha hovedkontoret lokalisert i København, langt unna de storpolitiske samtalene som foregikk i FNs hovedkvarter i New York.

Han omtaler seg selv som Faremos «speider» i FN i denne perioden – en som kunne finne ut hva som kom til å stå i politisk fokus i tiden fremover og rapportere om hva FNs medlemsland var opptatte av.

Konfrontert med at det for enkelte var uklart hva Wetland egentlig gjorde for Faremo, svarer han:

– Hvis det var noen som syntes at det var uklart, så vedder jeg på at det sikkert var uklart for veldig mange. For det var ingen ved UNOPS-kontoret, meg bekjent, som hadde noen diplomatisk eller politisk erfaring, for eksempel som FN-diplomat.

FNs hovedkvarter i New York. Foto: UN Photo / Rick Bajornas.

– Men hadde det ikke vært naturlig at UNOPS brukte sitt eget New York-baserte kontor til å følge med på hva som skjedde i FNs hovedkvarter?

– Nei, de holdt på med andre ting. De aller fleste ved New York-kontoret jobbet med mineryddingsprosjekter, svarer han.

På spørsmål om Wetland ønsker å si noe mer for å klargjøre sin rolle i denne perioden, svarer han at det tror han egentlig ikke:

– Det som skjer når de hyrer inn en eldre person med den typen bakgrunn som jeg har, er at de kjøper seg erfaring som de ikke har blant de faste ansatte. Og det tror jeg at jeg har forklart, men det er nesten ikke mulig å forklare hvis du ikke har mulighet til å skjønne det, hvis du ikke har vært i nærheten av det selv. Så det har jeg ikke ambisjoner om å helt ut forklare.

Han legger til:

– Det handler nær sagt om hva du må gjøre i januar for å være i posisjon til å være synlig tre måneder senere. Det er helt vanlig for enhver som jobber i FN, men det er ikke så opplagt for folk som ikke har jobbet der.

Var tilstede under Kendrick-datterens PR-pitch til Faremo

Wetland sier at mye av det som står i New York Times-artiklene om skandale-investeringene til UNOPS-kontoret under Faremo var helt nytt for ham.

Ifølge ham har han ikke selv hatt noen rolle i å inngå avtaler om de nå omstridte byggeprosjektene som forretningsmannen David Kendrick og hans mange ulike firma fikk million-lån av UNOPS for å gjennomføre.

Han mener også bestemt at han ikke var tilstede på den famøse «matchmaking»-festen i 2015 som er beskrevet i New York Times-artikkelen, og der Grete Faremo deltok.

Wetland kan imidlertid opplyse at han var tilstede under ledersamlingen i UNOPS da Kendricks datter, Daisy Kendrick, og en venninne presenterte sitt PR-prosjekt for Faremo. Senere skulle UNOPS gi Kendricks helt ukjente og nyoppstartede miljøorganisasjon tre millioner dollar for å gjennomføre prosjektet.

– Det prosjektet er ganske riktig beskrevet i New York Times-artikkelen, bekrefter Wetland.

Wetland vil imidlertid ikke kommentere om han selv ga Faremo noen råd i forbindelse med at UNOPS inngikk million-avtalen med Kendricks datter.

Til New York Times forteller UNOPS at deres interne etterforskningsgruppe har satt i gang en granskning av UNOPS’ partnerskap med den obskure miljøorganisasjonen.

PR-prosjektet som Kendricks datter solgte inn til Faremo, handlet om å øke bevisstheten om plastforurensning i havene.

Utover en nettside og noen events, innebar PR-arbeidet til Kendrick-gruppen blant annet en pop-sang kalt «We Are The Oceans», spilt inn av den britiske sangeren Joss Stone.

New York Times kunne i helgen beskrive hvordan Grete Faremo skal ha satt himmel og jord i bevegelse for selv å få synge pop-sangen under et møte i FNs storsal i New York.

Forholdt seg til at FN kjente sine egne regler

Wetland og Faremo kjenner hverandre godt fra før og har felles fartstid i Arbeiderpartiet.

I 1996 jobbet Wetland som Faremos statssekretær da hun var olje- og energiminister. Arbeidsforholdet den gang varte i syv uker. (Så måtte begge gå da Thorbjørn Jagland ba Faremo om å forlate ministerposten i forbindelse med Furre-saken.)

Da Faremo inngikk konsulentavtalen med First House på vegne av Morten Wetland i 2014, skal den ikke ha blitt lyst ut på anbud slik ordinær praksis er når FN inngår avtaler med eksterne konsulenter.

Wetland ble med andre ord hyret direkte, uten noen form for konkurranse.

Til Filter Nyheter sier Wetland at han forholdt seg til at UNOPS hadde sitt på stell og kjente sitt eget FN-reglement da de hyret ham.

Ifølge ham hadde Faremo ved utnevnelsen som toppsjef i UNOPS spurt folk «høyt oppe i systemet» i FN i New York om hvem det var de lyttet til.

– Da var det flere som visstnok hadde nevnt mitt navn. Uten å vite, tror jeg, at Grete og jeg visste om hverandre fra før.

Han understreker at UNOPS «ikke får fem øre i norske bistandsmidler» og at han ikke hadde noe med UNOPS å gjøre da han var Norges FN-ambassadør tilbake i 2012.

Wetland henviser også til UNOPS når vi spør om hvordan han forholder seg til at han skal ha mottatt et langt høyere honorar for Faremo-jobben enn det eksterne konsulenter skal ha i henhold til FN-reglementet.

Selv husker han det som at timesatsen han mottok fra UNOPS var omtrent halvparten av det First House normalt opererte med på den tiden.

– Men First House gikk med på det. Når du jobber for sånne som FN og Røde Kors så skal du liksom ikke bruke de høyeste timeratene dine, forklarer han.

Han legger til at han syntes det var et litt «stilig» oppdrag å ta, både for ham og First House.

– Veldig trist avslutning for Grete

Den tidligere FN-ambassadøren er ikke bekymret for at hans ekstraordinære konsulentforhold til Faremo skal kaste et lite kjærkomment lys over ham eller PR-byrået han har vært partner i.

Wetland sier at han ikke bryr seg om det selv og understreker at First House ikke hadde noe med oppdraget hans for Faremo å gjøre, utover å fakturere for timer og føre FN-betalingene inn i sine regnskaper.

Filter Nyheter har vært i kontakt med administrerende direktør i First House Per Høiby, som henviste oss til Morten Wetland for kommentarer.

Da Wetland i 2018 sluttet i First House, fortsatte han jobben som personlig konsulent for Faremo som del av sin selvstendige rådgivningsvirksomhet. Det arbeidsforholdet tok slutt på tampen av 2020. Ifølge Wetland gjorde pandemien det umulig å fortsette arbeidet på en god måte:

– FN i New York er et Forum Romanum på en måte, man må være tilstede der for å få tak i informasjon. Og man må gi informasjon for å få informasjon, og det gikk ikke lenger med FNs restriksjoner.

På spørsmål om hva han tenker om at han var Faremos personlige konsulent i den samme perioden som UNOPS inngikk skandale-investeringene, svarer han:

– For det første er jeg veldig glad for at jeg ikke har hatt ansvar for å drive med den saken der, selvfølgelig. Så tenker jeg at det er mange uskyldige mennesker og så er det nok noen skyldige også – og jeg vet ikke hva svaret på det er nå.

Han legger til:

– Men det er en veldig trist avslutning for Grete personlig.

– Kjenner ikke hele saken

Filter Nyheter har kontaktet Grete Faremo om konsulentoppdraget som hun ga til Morten Wetland. Der konfronterte vi henne blant annet med honorarstørrelsen og de andre ekstraordinære rammene rundt avtalen.

På sms svarer Faremo til Filter Nyheter:

– Jeg kjenner ikke hele saken, men den skjedde på min vakt og jeg tok ansvar ved å fratre min stilling. Siden jeg ikke lenger leder UNOPS, blir det feil av meg å uttale meg om saken nå. For ytterligere kommentarer må jeg be dere kontakte UNOPS’ kommunikasjonsavdeling.

(Første del av svaret er forøvrig samme formulering som UNOPS-ansatte mottok på e-post da Faremo opplyste at hun hadde forlatt sjefsstillingen søndag.)

Filter Nyheter har også flere ganger de siste dagene forsøkt å komme i kontakt med kommunikasjonsavdelingen i UNOPS per telefon og e-post, uten hell.

* Red.anm.: Artikkelforfatteren har tidligere arbeidet ved Den norske FN-delegasjonen i New York, men har ikke hatt oppgaver knyttet til de omtalte aktørene eller innsyn i opplysninger som berører UNOPS-saken.


Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.