Etter mange års kamp mot lakseparasitt er Lærdalselva i ferd med å friskmeldes, og i år meldes det om det beste fisket på kanskje 40 år. Det betyr at rundt 70 grunneiere i området kan selge fiskerettigheter for til dels svært stive priser.

I de mest attraktive delene av elva koster det i høysesongen opp mot 20 000 kroner for å leie en elvestrekning i ett døgn. 

Det hadde ikke vært mulig uten at staten hadde bevilget enorme summer til bekjempelse av parasitten.

Totalt har kampen mot Gyrodactylus salaris («Gyro») og gjenoppbyggingen av laksestammene i norske elver kostet skattebetalerne 906 millioner kroner siden arbeidet startet i 1982, får Filter Nyheter opplyst av Miljødirektoratet.