Denne uka ble det kjent gjennom Aftenposten at FNs interne tilsynsorgan (OIOS) har gitt Erik Solheim kraftig kritikk i en rapport om reisevirksomheten ved FNs miljøprogram (UNEP), der han er øverste sjef.

Etter at Solheim brukte 4,1 millioner kroner fordelt på 529 reisedøgn, fastslår FN-revisorene at Solheim tar for lite hensyn til regelverket, budsjettet – og miljøet. Tilsynsorganet ber om at Solheim betaler tilbake deler av pengene han har brukt.

Noen av funnene i rapporten er manglende dokumentasjon rundt turer Solheim har hatt til Oslo og Paris, registrert som «bilaterale møter» selv om det var helg eller juleferie. Ved to anledninger skal han også ha oppgradert reiser til et dyrere flyselskap, en samlet ekstrautgift på nesten 60 000 kroner.