SISTE: PST ber om tiltale mot Laila Bertheussen for flere av de mest alvorlige hendelsene

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har nå oversendt sin innstilling i straffesaken mot Laila Bertheussen (54) til Det nasjonale statsadvokatembetet.

Etter det Filter Nyheter erfarer, har PST bedt om en tiltale som omfatter en rekke ulike hendelser og flere lovbestemmelser der strafferammen er ubetinget fengsel. 

Bertheussen risikerer å bli holdt ansvarlig for samtlige av hendelsene som i vinter ble offentlig kjent i trusselsaken, da PST ikke ser det som sannsynlig at andre gjerningspersoner kan ha stått bak. (Se oversikt lenger ned i artikkelen).

Statsadvokat Marit Formo vil ikke kommentere hva PSTs innstilling går ut på.

– PST har oversendt saken i dag, og jeg skal nå gjennomgå saken i tiden som kommer og ta stilling til mitt syn i påtalespørsmålet. I denne saken er det Riksadvokaten som tar endelig stilling, så når jeg er ferdig med min behandling oversender jeg saken dit, sier Formo til Filter Nyheter.

Etter alt å dømme skal Riksadvokaten vurdere om det er aktuelt å tiltale Bertheussen etter et av de svært alvorlige straffebudene knyttet til såkalt grunnleggende nasjonale interesser.

Blant dem er Straffeloven § 115 – om «Angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet», som rammer den som «ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Kongen, Regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett eller Riksretten, eller et medlem av disse institusjonene, hindres eller påvirkes i sin virksomhet».

– Er det alvorligheten i de aktuelle paragrafene i Straffeloven som gjør at Riksadvokaten trer inn?

– Jeg kan ikke kommentere begrunnelsen for dette, sier statsadvokat Formo.

Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden, viser til at Bertheussen ikke er gjort kjent med noen formell utvidelse av siktelsen mot henne, og mener ikke utviklingen trenger være i hennes disfavør.

– Det er bra med fremdrift i saken. Så langt vi vet er hun siktet for ett forhold av oppdiktet anklage, som hun har benektet, skriver Elden i en tekstmelding til Filter Nyheter.

Om at Riksadvokaten skal håndtere saken, svarer Elden at «det er bra at saken løftes til toppen».

– Tunnelsyn fra PST

Siden mars i år har PST mistenkt Bertheussen for å  ha fingert alle trusselhendelsene mot boligen hun bodde i sammen med justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), i tillegg til blant annet et trusselbrev sendt samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Bertheussen nekter for å ha stått bak, og har håpet på henleggelse i saken – noe som altså ikke har skjedd. 

PSTs konklusjoner innebærer at sikkerhetstjenesten ser det som usannsynlig at andre gjerningspersoner var involvert, samtidig som Bertheussen ifølge etterforskningen har begått alvorlige lovbrudd ved å skape et falskt trusselbilde mot blant andre regjeringsmedlemmer. (Som politikerne selv trolig opplevde som reellt).

Bertheussens forsvarer mener PST ikke kan ha gjort nok for å finne den eller de som sto bak hendelsene.

– I denne saken er det så mange spor som peker i andre retninger, at man må ha tunnelsyn for ikke å se andre veier enn mot min klient, sa advokat Elden til Filter Nyheter sist onsdag.

PST ville mandag ikke kommentere innstilling til tiltale utover å bekrefte at den er sendt.

«Trusler», brannstifting og hærverk

Det var i alt minst fem tilfeller av trusler og hærverk mot boligen til justisminister Tor Mikkel Wara og Bertheussen mellom 6. desember i fjor og 10. mars i år.

Hendelsene utløste bruk av enorme ressurser hos PST, politiet og Kripos i det som lenge var jakten på en helt ukjent trusselaktør som så ut til å kunne utgjøre en fare for Norges justisminister eller andre toppolitikere.

  • 6. desember 2018 ble det oppdaget at noen så ut til å ha forsøkt å sette fyr på bensintanken i en bil parkert utenfor huset med en hyssing som lunte, samtidig som ordet «RASISIT» var tusjet på husveggen og et hakekors tegnet på bilen. (Taggingen ble oppfattet som anklager om rasisme).
  • Klokka 13.52 torsdag 17. januar rykket brannvesenet og politiet ut etter at noen hadde satt fyr på en søppelkasse noen meter fra boligen, inne på eiendommen.
  • februar ble et brev med truende innhold sendt til statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og Christian Tybring-Gjedde (Frp). (Det er ikke kjent om brevet var stilet til en bestemt adressat).
  • Mandag 11. februar varslet familien om at det var funnet plastflasker med spor etter brennbar væske bundet opp med en tøyremse under familiens bil. (Det var uklart når innretningen ble festet og hvor bilen var da).
  • Også om ettermiddagen lørdag 2. mars rykket bombegruppen i politiet ut til Waras bolig, etter at det ble funnet et trusselbrev som trolig var plassert der av gjerningspersonen. (Ingenting tyder på at innholdet i brevet kunne gitt personskader).
  • Klokka 01.41 natt til søndag 10. mars oppdaget forbipasserende at det brant i en bil utenfor boligen. Brannen ble raskt slukket, men tilløpet ble umiddelbart regnet som en mulig ildspåsettelse og satt i sammenheng med resten av truslene. Det er i forbindelse med denne hendelsen Bertheussen er siktet for å ha vekket mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.

14. mars, fire dager etter den siste kjente hendelsen, ble Laila Bertheussen pågrepet av PST, men på dette tidspunktet hadde hun vært regnet som mistenkt en periode. Etterforskerne mente nå å ha avdekket at det var Bertheussen som selv hadde satt fyr på bilen, og at annen informasjon tilsa at hun var hovedmistenkt også for resten av episodene.

Justisminister Wara gikk av som statsråd og ut av regjeringen som følge av siktelsen mot samboeren.

Bertheussen ble løslatt etter avhør og ransaking av boligen, og er altså ennå siktet i saken, uten at PST har noen andre mistenkte.