Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har nå oversendt sin innstilling i straffesaken mot Laila Bertheussen (54) til Det nasjonale statsadvokatembetet.

Etter det Filter Nyheter erfarer, har PST bedt om en tiltale som omfatter en rekke ulike hendelser og flere lovbestemmelser der strafferammen er ubetinget fengsel. 

Bertheussen risikerer å bli holdt ansvarlig for samtlige av hendelsene som i vinter ble offentlig kjent i trusselsaken, da PST ikke ser det som sannsynlig at andre gjerningspersoner kan ha stått bak. (Se oversikt lenger ned i artikkelen).