Russlands ambassade kjefter opp Norges «usaklige og virkelighetsfjerne retorikk» i brev til norske medier, Samsungs visedirektør er varetektsfengslet, og her er Facebook-boss Mark Zuckerbergs manifest.

Ellers:
SKILLER LOV OG KORAN: Vi har publisert en ny sak fra vår store islamundersøkelse, der 75 prosent av norske muslimer svarer at de følger Norges lover også når de sier noe annet enn religiøse lover («helt uenig» eller «litt uenig»). Men 13 prosent oppgir at muslimer bør dømmes etter sharia i Norge, 17 prosent sier Norges lover bør tilpasses Koranen og sharia, og 16 prosent svarer at religiøse ledere bør få mer makt over norsk politikk. Les mer her.

SUR MELK? Tine varslet onsdag Økokrim om mulige straffbare forhold knyttet til en leverandør, i forbindelse med en avsløring i Dagens Næringsliv som publiseres senere i dag (fra lørdagsmagasinet). Leverandørrelasjonene som nå skal granskes, er fra perioden 2011–2015. «Tine ser svært alvorlig på de opplysningene som er fremkommet», skriver selskapet i en pressemelding.