«Lufting er et av de vesentligste hygieniske tiltakene i lukkede rom for å forhindre spredning av Covid-19.»

Det skrev utdanningsmyndighetene i Berlin i et brev til byens skoler 23. oktober 2020. Allerede i juni i fjor ba utdanningssjef Thomas Duveneck om at skolene tok lufting på alvor:

«For å ytterligere begrense smittetilfeller, må hygieneregler som regelmessig vasking av hender og regelmessig lufting av klasserom overholdes. Regelmessig lufting spiller en viktig rolle her, så jeg ber dere passe på at det er tilstrekkelig utlufting.»