EUs kvoteordning for klimautslipp er Regjeringens kanskje viktigste verktøy for å sikre at Norge innfrir målet om 40 prosent kutt i utslippene innen ti år.

Systemet gjelder industribedrifter i medlemslandene, og sørger for at utslipp fra industrien holder seg innenfor årlige maksgrenser som bestemmes av politikerne.

Norge har vært med i kvotesystemet siden 2008, og tildeles årlig i underkant av én prosent av den totale mengden kvoter EU utsteder hvert år. EU-medlemmene selger disse på en felles børs hvor alle bedrifter, uavhengig av hvor i EU de holder til, kan kjøpe utslippstillatelser.