Rajas «gjennomslag i regjeringen» forduftet: Dropper kutt i HRS’ millionstøtte

Da kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i fjor høst kuttet støtten til stiftelsen Human Rights Service (HRS) med 500 000 kroner i forslaget til statsbudsjett, ble det bråk internt i regjeringen.

Kuttet ble kritisert av Frp-profiler som Siv Jensen og Sylvi Listhaug – men hyllet av Venstre-politiker Abid Raja, som kalte det «et gjennomslag for Venstre i regjering» og tok æren for hele kuttet:

Krangelen endte imidlertid med et politisk kompromiss, senere omtalt som «HRS-dealen»:

  • Stiftelsen skulle få en ekstrabevilgning på 500 000 kroner over saldert budsjett for 2018, mot at flere andre organisasjoner fikk økt tilskudd eller ble tatt inn på statsbudsjettet.
  • Resultatet ble at HRS opprettholdt sitt støttenivå på til sammen 1 835 000 kroner i 2019, samtidig som 16,9 millioner kroner ekstra gikk til organisasjoner som spesielt Venstre ivret for å inkludere.

Begge deler ble fremstilt som engangsforeteelser – og Abid Raja var uttalt fornøyd med avtalen. Men når forslaget til statsbudsjett for 2020 ble lagt fram i dag, var mye endret:

  • Støtten til HRS, som i mellomtiden er overført til Justis- og beredskapsdepartementet (se bildet nedenfor), er tilbake på sitt gamle nivå på 1,8 millioner kroner.
  • Flere av organisasjonene som ble forhandlet inn i «HRS-dealen» – jamfør summen på 16,9 millioner kroner – får redusert sine overføringer for 2020.
Millionoverføringen til HRS ligger nå i en post for «Overføringer til private» under Justisdepartementet.

Kutter i støtten til atomvåpen-bekjempelse

De øremerkede overføringene på totalt seks millioner til Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN), Norske leger mot atomvåpen og Norges fredsråd er alle tatt ut av Utenriksdepartementets budsjett.

Totalt 4,6 av disse seks millionene var del av Venstres fremforhandlede avtale for å akseptere reversering av kutt til HRS. De øremerkede midlene kom på toppen av fire millioner som var avsatt til åpne søknader for organisasjoner som jobber med nedrustning av kjernevåpen og andre masseødeleggelsesvåpen.

Nå er det bare disse fire millionene i den søknadsbaserte ordningen som fortsatt finnes i budsjettet, viser budsjettproposisjonen.

– Vi satte pris på den jobben Abid Raja gjorde for å få oss inn på budsjettet i fjor. At selve øremerkingen av disse pengene nå er borte, synes vi er greit. Vi er for at organisasjonene skal søke på like vilkår. Men det er ei finte at potten er blitt betydelig mindre – nesten mer enn halvert. Vi hadde forventet at summen ble opprettholdt, sier daglig leder Anja Lillegraven i Norske leger mot atomvåpen til Filter Nyheter.

Organisasjonen drifter blant annet ICANs arbeid i Norge. For to år siden ble ICAN tildelt Nobels fredspris for arbeidet med FNs forbud mot atomvåpen. 32 land har til nå ratifisert traktaten, som trer i kraft dersom 50 stater binder seg til den.

– Kanskje regjeringen synes resultatene er for gode, at ratifikasjonene går for fort? For meg ser dette ut som en veldig tydelig nedprioritering fra regjeringen. Nå må KrF og Venstre stå opp for arbeidet for fred og nedrustning. Vi satser på at siste ord ikke er sagt i denne saken, sier Lillegraven.

Mindre støtte til flerkulturell formidling

Som del av «HRS-dealen» i fjor, ble også overføringen til Melahuset – en «helhetsarena for kulturelt mangfold» i Oslo – hevet fra åtte til ti millioner kroner.

I forslaget til statsbudsjett for 2020, reduserer imidlertid regjeringen én million av disse pengene.

– Helt overordnet synes jeg det er hyggelig å se at deler av kulturmeldingen som ble lagt frem for et år siden, faktisk følges opp i budsjettet – og at det gis mer penger til kulturelt mangfold. Dette er et fint signal fra Trine Skei Grande, begynner Melahusets direktør Khalid Salimi.

– Men jeg kan ikke se bort ifra at Melahuset kommer til å miste penger. Det vil gå utover et viktig prosjekt som ble igangsatt i år, nemlig Melafantasi Året Rundt, som er programmet for barn og ungdom. Barnehager har gjestet huset for å lære om internasjonal kunst og kultur, noe som har vært et veldig vellykket prosjekt. Jeg håper vi kan overtale kulturministeren til å fortsette denne satsingen, legger han til.

5,6 millioner av «HRS-dealen» er borte

Dermed er 5,6 millioner kroner av fjorårets fremforhandlede avtale mellom Venstre og de andre regjeringspartiene fjernet, samtidig som HRS nok en gang opprettholder støttenivået de har hatt siden 2015:

Da Abid Raja lot seg intervjue av Dagbladet i vandrehallen på Stortinget mandag morgen, slo han fast at støtten på 1,8 millioner kroner til HRS var en seier for Frp. Samtidig fremholdt han at «engangsstøtten på 12 millioner, som jeg og Venstre fikk på plass i fjor, har likevel blitt videreført i år».

En gjennomgang av forslaget til statsbudsjett viser altså at han bare snakket om tilskuddene til de «nasjonale ressurssentrene på integreringsfeltet». Samtlige av disse organisasjonene får oppretthold sitt støttenivå. Avisen Utrop får også en økning på 500 000 kroner.

Filter Nyheter har tidligere skrevet om hvordan 2018 ble et svært godt år for Human Rights Service, som driver det islamfiendtlige nettstedet Rights.no. I tillegg til et overskudd på 925 155 kroner, mottok stiftelsen gaver for over 1,6 millioner i året som gikk.

HRS har aldri mottatt en like stor sum i private donasjoner. En gjennomgang av halvårsregnskapet, viser også at nær én million av disse donasjonene kom i andre halvår – altså etter at bråket om kuttet i de statlige overføringene begynte.

Venstre er «svært fornøyde», ifølge Raja

Abid Raja skriver i en sms til Filter Nyheter at «vi i Venstre er selvsagt imot HRS. Også i år har Venstre, KrF og Høyre vært imot HRS. De får støtte likevel, på grunn av Frp».

Han poengterer videre at Venstre er godt fornøyd med at økningen i tilskuddene til organisasjonene på integreringsfeltet er beholdt i forslaget til statsbudsjett for 2020.

– I fjor fikk vi i Venstre på plass en engangsavtale for at HRS likevel skulle få beholde sin 0,5 million som Sanner kuttet. Den engangsstøtten vi fikk på plass, var på 17 millioner, hovedsakelig til integreringsarbeid. Vi i Venstre har klart å beholde både det som kun var ment som engangsstøtte til for eksempel Antirasistisk senter, Minotenk, Født Fri, Mira-senteret og Organisasjonen mot offentlig diskriminering, med flere, og vi styrker budsjettet ytterligere med 25 millioner til ulike integreringstiltak i tillegg! skriver Raja.

Han fortsetter:

– Det er vi i Venstre svært fornøyde med. Vi er selvsagt imot HRS også i år. Samtidig, når de var viktigst for Frp, har vi konsentrert oss om å øke støtten til antirasismearbeid, mer til integrering og mer til kamp mot negativ sosial kontroll i innvandrermiljøer. På politikk skal vi vi i Venstre være 100 prosent konstruktive og finne gode løsninger. På retorikk derimot, der vil vi være kompromissløse.

På spørsmål om hvordan han vil kommentere kuttene hos Melahuset og organisasjonene mot atomvåpen, svarer han følgende:

– Melahuset har ikke kutt på én million, de hadde et prosjekt som kun var ment å vare ett år, det året er over. Så ingen kutt der. Fredsorganisasjonene jobber med noe annet enn antirasismearbeid og integreringsarbeid.

  • Filter Nyheter har også spurt om Raja mener det var verdt å ta kampen for HRS-kutt i fjor, all den tid resultatet er at støttenivået opprettholdes og private donasjoner til stiftelsen skjøt i været. Vi har også spurt om hva han legger i formuleringene om å være konstruktiv på politikk og kompromissløse på retorikk, all den tid støtten til HRS videreføres. Vi oppdaterer artikkelen dersom vi får svar.