Da kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i fjor høst kuttet støtten til stiftelsen Human Rights Service (HRS) med 500 000 kroner i forslaget til statsbudsjett, ble det bråk internt i regjeringen.

Kuttet ble kritisert av Frp-profiler som Siv Jensen og Sylvi Listhaug - men hyllet av Venstre-politiker Abid Raja, som kalte det «et gjennomslag for Venstre i regjering» og tok æren for hele kuttet:

Krangelen endte imidlertid med et politisk kompromiss, senere omtalt som «HRS-dealen»:

  • Stiftelsen skulle få en ekstrabevilgning på 500 000 kroner over saldert budsjett for 2018, mot at flere andre organisasjoner fikk økt tilskudd eller ble tatt inn på statsbudsjettet.
  • Resultatet ble at HRS opprettholdt sitt støttenivå på til sammen 1 835 000 kroner i 2019, samtidig som 16,9 millioner kroner ekstra gikk til organisasjoner som spesielt Venstre ivret for å inkludere.

Begge deler ble fremstilt som engangsforeteelser - og Abid Raja var uttalt fornøyd med avtalen. Men når forslaget til statsbudsjett for 2020 ble lagt fram i dag, var mye endret: