I dag stod fire av 53 aksjonister fra organisasjonen Extinction Rebellion (XR) i Oslo tingrett. De er der fordi de nekter å vedta bøter for ordensforstyrrelse, samt for å ha nektet å etterkomme politiets pålegg om å fjerne seg under aksjoner i Oslo sentrum den 21. september, kalt «Oslo-opprøret» av organisasjonen selv. Aktivistene ble arrestert av politiet i Oslo for å ha lenket seg fast med andre aktivister i veibanen under morgenrushet på Ring 1 foran Slottet. 

XR bruker blant annet sivil ulydighet for å få oppmerksomhet om klima- og naturkrisa, og for å presse gjennom politisk handling. Målet er å få politikere og andre sentrale aktører i samfunnet til å gjøre nok for å håndtere klima- og naturkrisa.

Påtalemyndigheten mener «klimarebellene» bør bøtelegges med 20 000 kroner hver. Til sammen utgjør bøtene over en million kroner.