VIL KASTE FYLKESLEDER: Organisasjonsutvalget i Frp vurderer å åpne eksklusjonssak mot Geir Ugland Jacobsen, som er fylkesleder i Oslo. Det generelle bakteppet er flere konflikter og uro innad i partiet (allerede i februar ble det bråk da han fikk flertall i fylkeslaget for en resolusjon om at Norge skal bli et «patriotisk fyrtårn» i verden).

Mer spesifikt handler eksklusjonssaken om flere av Ugland Jacobsens uttalelser til media der han har åpnet for at Siv Jensens topplassering på stortingsvalglista i Oslo Frp ikke er gitt.

Leder i det sentrale organisasjonsutvalget Alf Erik Andersen har bekreftet at det ligger en sak på bordet som omhandler fylkeslederen, men har ikke villet kommentere innholdet i denne.

Fylkesstyret i Oslo Frp har innkalt til møte om den mulige eksklusjonen torsdag og skal avgi en uttalelse til organisasjonsutvalget i partiet. Ugland Jacobsen selv skal allerede ha møtt organisasjonsutvalget tidligere denne uka.