«Alle» faginstanser og miljøorganisasjoner er enige om at biodrivstoff er avgjørende for å kutte CO2-utslipp fra transportsektoren, på både kort og lang sikt. Selskapene som selger drivstoff er også det. Problemet er at slett ikke alt biodrivstoff er miljøvennlig eller kutter utslipp.

Den palmeoljebaserte biodieselen som får godkjentstempel som «bærekraftig» i Norge kan ha ført til skjulte klimagassutslipp tilsvarende 2 millioner tonn CO2. Det er 20 prosent av utslippene fra veitrafikken i 2015 (SSB).

Eksperter på feltet er ikke unisone om hvor klimaskadelig palmeolje-dieselen er. Estimater rangerer fra utslipp tilsvarende vanlig diesel, til tre ganger høyere utslipp enn vanlig diesel. Dette er biodiesel som kommer fra plantasjer i Øst-Asia, hovedsakelig Indonesia og Malaysia (90 prosent). Årsaken er at regnskog ødelegges i disse landene for å gjøre plass til biodiesel-plantasjer for utvinning av palmeolje.