Fikk du med deg at regjeringen fikk kjeft for å sette igang med olje- og gassutvinning i Barentshavet, et havområde med masse fisk, hval, fugler og andre dyr, uten å ha god nok kontroll på forurensing og oljesøl?

Vi holdt på å gå glipp av det vi også, midt oppi nesten-cruiseulykken og justisminister-avgangen. Men altså:

Riksrevisjonen, statens egen vaktbikkje som skal sørge for at politikere og byråkrater holder holder seg på matta, kom denne uka med sterk kritikk av spesielt Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet, i tillegg til direktoratene under dem.