Ny justisminister ville fjerne kirkeasyl-ordningen og mente asylsøkere «sto fritt til å reise tilbake»

Jøran Kallmyr (40) fra Fræna i Møre og Romsdal er i dag utnevnt til ny justisminister, dagen etter at Tor Mikkel Wara varslet at han trekker seg av hensyn til familien.

Kallmyr har tidligere hatt flere roller i Oslo byråd, blant annet som byråd i helse- og sosialkomiteen og samferdselskomiteen og som leder av byutviklingskomiteen, og vært statssekretær i Justisdepartementet.

Han har også jobbet som lobbyist i advokatfirmaet Ræder. 

Til VG sier Kallmyr i dag at han er bundet av taushetsplikt, men at han vil levere en liste til departementet og statsministerens kontor for å unngå spekulasjoner om inhabilitet, og om mulig offentliggjøre lista på et senere tidspunkt.

– Jeg må ta en runde med de klientene jeg har hatt om dette. Jeg har en lovpålagt taushetsplikt. Men jeg skal opptre på en så ryddig måte som overhodet mulig, sier Kallmyr til VG.

Bisto asylmottak-eiere

Plandokumenter i Oslo kommune avslører at Kallmyr så seint som i februar i år var engasjert av selskapet Miliarium Bolig AS i forbindelse med utbyggingen av nye tomannsboliger på en tomt i Holmenkollen. Eierne av Miliarium er investorbrødrene Kristian og Roger Adolfsen, som blant annet har slått seg opp på drift av asylmottak.

Gjennom Norges største private velferdskonsern, Norlandia Health and Care Group, eier Adolfsen-brødrene Hero AS, som driver åtte asylmottak på forskjellige steder i Norge. Konsernsjef i Hero, Tor Brekke, sier imidlertid til Filter Nyheter at Jøran Kallmyr så vidt han er kjent med aldri har hatt oppdrag for dem.

Norske avisoppslag fra de siste to årene avslører andre av Kallmyrs klienter.

Det dreier seg om flere eiendomsutviklere og grunneiere, men den nye justisministeren har også hjulpet McDonalds i arbeidet med å etablere flere fastfoodrestauranter i Norge og bistått gårdeiere i Oslo sentrum med å protestere mot planene for bilfritt byliv.

I 2017 bisto dessuten Kallmyr sin partikamerat, stortingsrepresentant Jørun Rytman, i en nabofeide i Drammen.

Mente asylsøkere «sto fritt til å reise tilbake»

Det var i 2012 at Kallmyr, da med en fersk mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, ble advokatfullmektig i Ræder.

Ifølge sin egen LinkedIn-profil hadde han som ansvarsområde «eiendomsutvikling, plan- og bygningsrett, fast eiendom og generell privat og offentlig rett».

Et eldre bilde av Kallmyr. Foto: Bård Gudim, FrpMedia (CC BY-SA 3.0)

Politikeren som i 2008 ga et intervju der han erklærte seg prinsipiell tilhenger av fri innvandring, har ellers bemerket seg som en streng innvandringspolitiker.

17. oktober 2014 ble han statssekretær i justisdepartementet, der han jobbet for både justisminister Anders Anundsen og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Det var i denne posisjonen han i 2015 frontet regjeringas politikk under den kraftige økingen i antallet asylsøkere som ankom Norge.

Da asylsøkere ved et mottak i Sarpsborg høsten 2015 klagde på dårlig legehjelp og for lite mat, kommenterte Kallmyr det slik på NRK:

«Vi skal huske at dette er personer som kommer fra et krigsherjet område, og en skulle tro at det var bedre å være her og få mat tre ganger om dagen enn å være i krigen. Men de står fritt til å reise tilbake når de vil.»

Kallmyr måtte også tåle kritikk i Politidirektoratets evalueringsrapport av håndteringen av asylbehandlingen på Storskog i Finnmark, ifølge NRK.

Provoserte Russland med retur-policy

Det gikk både på hans presisering av at all behandling av asylsøkerne skulle skje på selve grensepasseringsstedet, et område som ifølge politiet var lite egnet for opphold av så mange mennesker, og hans beordring av politiet til å «teste russerne» ved å sende tilbake de som ankom med engangsvisum.

Det var unødig ressursbruk siden Russland uansett returnerte dem til Norge etter noen minutter, og ble reagert kraftig på av russerne: «Dette var en absolutt uakseptabel og provoserende praksis som motsier innholdet og ånden i den russisk-norske tilbakeføringsavtalen fra 2007. Det er ikke slik partnere skal behandle hverandre», skrev den russiske ambassaden i en uttalelse til NRK.

2015 var også året Kallmyr som statssekretær besøkte Eritrea, et svært lukket afrikansk land der myndighetene ifølge FN står bak omfattende brudd på menneskerettighetene, for å forhandle fram en returavtale. Det ble fulgt opp av et nytt besøk av Sylvi Listhaug som justisminister i 2018, og en returavtale kom på plass i januar i år.

Samtidig jobbet Jøran Kallmyr for å få en slutt på kirkeasylordningen.

I 2016 frontet han at regjeringen ville trekke tilbake den over 20 år gamle instruksen om at politiet ikke skal gå aktivt inn i kirkene for å hente asylanter. Instruksen ble imidlertid stående etter protester fra kirken.

Inspirert av amerikansk lobbyisme

I 2016 returnerte Kallmyr til Ræder som partner og avdelingsleder for offentlig rett og samfunnskontakt.

Han ble da ilagt seks måneders karantene av Karantenenemnda, som har som oppgave å vurdere tilfeller der avgåtte politikeres ansvar og arbeidsoppgaver kan gi dem særlige fordeler i den virksomheten de går over i.

«Karantenenemnda har særlig vektlagt rollen du går inn i med myndighetskontakt. Det foreligger en konkret forbindelse mellom ditt arbeidsområde som statssekretær og ditt ansvars- og arbeidsområde i Ræder DA», het det i nemndas vurdering. Kallmyr fikk full lønnskompensasjon for de seks månedene.

Da karantenetiden var utløpt beskrev Kallmyr sine nye arbeidsoppgaver slik, i et intervju med bransjeavisa Byggeindustrien:

«Jeg vil bistå både eksisterende oppdragsgivere av Ræder og nye kunder som er opptatt av å få bistand i saker av politisk karakter. Til forskjell fra for eksempel USA, har advokater i liten grad vært aktive i lobbyvirksomhet. Jeg er overbevist om at det er i ferd med å snu i Norge, og at dette blir et betydelig vekstmarked for advokater fremover».

I dag er hans arbeidsoppgaver beskrevet på advokatfirmaets nettside slik: «Jøran og hans team guider klienter i politiske og byråkratiske beslutningsprosesser, og hjelper til når sakene deres stopper opp eller blir forkastet av representanter for myndighetene».

  • Filter Nyheter har spurt Justisdepartementet om de vil be om innsyn i Jøran Kallmyrs klientliste fra Ræder og om han ønsker å kommentere sine sitater om at asylsøkerne «står fritt til å reise tilbake når de vil». Departmentet viser til uttalelsene om habilitet og klienter som statsråden ga på sin pressekonferanse i dag.