PST FRYKTER E-TJENESTENS OVERVÅKNING AV NORDMENN: Jeg fokuserte i går på Riksadvokatens ramsalte høringssvar om ny etterretningslov  – men like etter kom også Politiets sikkerhetstjeneste på banen med like oppsiktsvekkende kritikk. Godt oppsummert av NRK her: «PST skriver at lovforslaget

  • legger opp til at E-tjenesten kan drive omfattende innhenting mot norske statsborgere
  • innebærer at E-tjenesten får tilgang til samme metoder som PST, men uten domstolskontroll
  • kan føre til at PST og E-tjenesten driver etterretning mot de samme personene og miljøene uten å vite om hverandre.»

PST-sjef Benedicte Bjørnland (som snart tiltrer som ny politidirektør) mener lovforslaget må utredes ytterligere.
I regjeringsplattformen i 2018 tok Venstre forbehold om mulig dissens når forslaget om E-tjenestens tapping av data om de fleste nordmenns internettaktivitet kommer opp. Nestleder Terje Breivik ville i går ikke forskuttere dette. – Svært mange av høringssvarene understreker det som er Venstres prinsipielle synspunkt: At dette forslaget går altfor langt i både å gripe inn i folks hverdag og folks frihet til å leve et anonymt liv også i den digitale verden, sier han til NRK.

SJU KOMMA SEKS: Ytre venstre fløy er i ekstase etter den siste partimålingen fra Opinion, der Rødt får 7,6 prosent. (A.k.a. 14 stortingsrepresentanter) Det er bare desimaler fra SVs åtte prosent, og Rødt er nesten like populært som Venstre (2,3)KrF (3,2) og MDG (2,3) tilsammen.