Den franske «gul vest»-bevegelsen begynte som en Facebook-initiert protest mot høyere drivstoffavgifter, men utviklet seg raskt til en bredere, lederløs og relativt tverrpolitisk markering mot president Emmanuel Macron og «den politiske eliten».

I dag er bevegelsen i stadig større grad preget av interne uenigheter om både politikk og veivalg, intens dragkamp mellom flere ulike lederskikkelser og konflikter mellom ekstreme elementer på både ytterste høyre- og venstreside.

De to videoene nedenfor viser massive sammenstøt mellom høyre- og venstreekstreme «vester» i Lyon på lørdag - bare ett av flere eksempler på hvordan markeringene stadig er preget av vold, samtidig som de indre konfliktene er forsterket:

https://twitter.com/Lies_Breaker/status/1094275908716937218