Nyhetsbrev onsdag 20. juni: SD-politikere avslørt på naziforum + Trump internerer ettåringer og bygger teltleir

GISSELAKSJONEN: Donald Trump nekter ennå å beordre stans i interneringen av barn adskilt fra foreldre, samtidig som han indikerer at Kongressen må vedta andre typer innvandringstiltak før det blir aktuelt å reversere praksisen. I morges kom det nye opplysninger fra nyhetsbyrået APom at egne «sårbar alder»-interneringsmottak har blitt hastig tilpasset til å håndtere svært små barn, også under 5 år gamle. (Det har allerede lekket bilder av barn i ettårsalderen). Ett av sentrene skal huse opptil 240 barn. «Flere tiår etter at USA faset ut barnehjem på grunn av bekymringer om varige traumer for barna, oppretter nå administrasjonen nye institusjoner for å holde på mellom-amerikanske barn som myndighetene har separert fra foreldrene deres», skriver AP.  Advokater og helsepersonell journalistene har snakket med beskriver selve fasilitetene som velholdte og trygge – men med gråtende eller aggressive barn i barnehagealder som ikke aner hvor foreldrene er.
Totalt har minst 2342 barn de siste ukene blitt fratatt foreldrene etter pågripelser for ulovlig grensepassering i sør. «Nulltoleransen» medfører at kapasiteten nå er så sprengt at myndighetene har bygget en teltleir i Texas med plass til 400 barn, som skal kunne utvides til fire tusen sengeplasser.
Trump-administrasjonen innførte praksisen i april, etter å ha uttalt at den vil fungere avskrekkende.

Vil du heller få vår nyhetsoppdatering rett i innboksen? Meld deg på her!

POSITIVE TIL INNVANDRERE, KRITISK TIL INTEGRERINGEN: Mange interessante funn i den ferske holdningsundersøkelsen gjort av Institutt for samfunnsforskning for IMDI:

  • 61 prosent av den norske befolkningen mener Norge bør ta imot flere «flyktninger». (Økning fra 55 prosent for fire år siden). 35 prosent vil ta imot flere «asylsøkere».
  • Flere enn noensinne (godt over 40 prosent) er også positive til asylmottak i området der de bor
  • «På direkte spørsmål om Norge bør ta imot flere eller færre innvandrere enn i dag, delte befolkningen seg i tre. Tre av ti sa at de ønsket flere, tre av ti sa at de ønsket «verken flere eller færre», mens fire av ti svarte færre («betydelig færre» og «noen færre»).»
  • Generelt mener en større andel nordmenn at innvandring er bra eller stiller seg nøytrale, enn dem som mener at innvandring er dårlig for landet.
  • Men: Nesten halvparten mener det går dårlig med integreringen av innvandrere og bare rundt 20 prosent mener den fungerer bra
  • Befolkningen legger ansvaret for at integreringen går dårlig, først og fremst på innvandrerne selv, men nesten i like stor grad på myndighetene, og færre enn før mener mangelfull innsats fra innvandrerne er problemet
  • Rekordlav oppslutning om at innvandring er positivt for norsk økonomi og at arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa gjør en nyttig innsats (forskerne tror det skyldes oljekrisen).

NYE NAZISYMPATISØRER I SD: Aftonbladet avslører i dag at personer på en rekke valglister, hovedsaklig  Sverigedemokratenes, er aktive i kommentarfelt hos den nazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen, med hatytringer og voldsreferanser«Det som trengs er et samordnet angrep mot alle moskeer samtidig. Samt at en person eller personer med fingerferdighet sporer opp og kartlegger det muslimske brorskapet», skrev en mann som står på SDs valgliste for et tettsted i Nord-Sverige. «Den eneste innvandreren jeg synes har gjort noe bra er Adolf Hitler», var utsagnet fra en annen SD-kandidat. «Det är fan dags att stänga dörrarna och dra av alla mag ak4:or vi har. Rensa FFS», skrev en tredje person i samme parti. (Såvidt jeg forstår er AK4 en referanse til automatgeværet brukt av det svenske forsvaret). Én av de avslørte er i dag lokallagsleder i SD og listetopp i Perstorp kommune ved høstens valg, men går av etter at Aftonbladet beskrev hvordan han spurte nynazistene om det var noe han kunne hjelpe til med og hyllet dem for bra innsats.

Vil du heller få vår nyhetsoppdatering rett i innboksen? Meld deg på her!

Med vennlig hilsen,

Harald S. Klungtveit
Redaktør i Filter Nyheter

  • PS: Liker du nyhetsbrevet vårt? Vi har veldig lyst til å fortsette å sende det ut daglig og uten reklame. Har du lyst til å bidra til det, kan du sende Filter Nyheter-redaksjonen et engangsbeløp via Vipps.  Velg «Betal» (den med handlekurven) og tast inn nummeret 514053 (eller søk opp Filter Media).  Helt frivillig – tusen takk til alle som har bidratt så langt!