STANSER OMSTRIDT PRAKSIS: I et sjeldent tilfelle av at Trump kommer sine kritikere i møte, signerte presidenten i går en forordning som skal få en midlertidig slutt på interneringen av barn separat fra sine foreldre når de passerer grensa til USA uten lov (til tross for at Trump tidligere har dekket seg bak påstander om at det bare er Kongressen som har myndighet til stanse praksisen). «Jeg likte ikke følelsen av å splitte opp familier», forklarte han avgjørelsen.

Det betyr ikke at du har hørt det siste om denne saken. Forordningen innebærer at man jenker på en tidligere lov som sier at barn som innvandrer ulovlig ikke kan fengles mer enn 20 dager, og Trumps kritikere frykter dermed at barn nå kan bli holdt på ubestemt tid (om enn sammen med sine foreldre). Nulltoleranse-linja som sier at alle ulovlige grensepasseringer skal straffeforfølges består, og det foreligger ingen planer for hvordan de 2300 barna som siden mai er skilt fra sine familier, i praksis skal gjenforenes med sine nærmeste på en rask og sikker måte.

Vil du heller få vår nyhetsoppdatering rett i innboksen? Meld deg på her!

AVVISER BREIVIK: Tre dommere ved Europadomstolen i Strasbourg har avgjort Anders Behring Breiviks anke på dommen i norsk høyesterett. Breivik mener isolasjon i lange perioder samt nakenransakelser og bruk av håndjern er brudd på menneskerettighetenes bestemmelser om umenneskelig og nedverdigende behandling og på retten til privatliv. Domstolen avviser anken fordi den er «åpenbart ubegrunnet», og derfor ikke har mulighet til å vinne frem. Denne beslutningen kan ikke ankes.