Nyhetsbrev fredag 22. juni: Dette betyr valget i Tyrkia + Mæland i full konfrontasjon med Finnmark

SØNDAGSTHRILLER: Nyvalget i Tyrkia søndag framskynder, uansett resultat, et styresett der presidenten får langt mer makt og parlamentet blir svekket i overskuelig framtid i Nato-landet med 80 millioner innbyggere. Men president Recep Tayyip Erdoğan er mer sårbar enn før på grunn av den svekkede tyrkiske økonomien. Samtidig har opposisjonen, til tross for at presidenten kontrollerer alle viktige massemedier, drevet en god valgkamp, og framstiller valget som en ugjenkallelig beslutning om å enten trosse Erdoğan eller akseptere ferden mot autoritært enmannsvelde.
Erdoğan vil etter alt å dømme få flest stemmer i første presidentvalgrunde – men det er realistisk at han får mindre enn 50 prosent og dermed må i duell mot opposisjonslederen Muharrem Ince i CHP i en sisterunde 8. juli. Det er svært lite ønskelig for Erdoğan, siden han ikke kan være sikker på å vinne en ren avstemning om presidentskapet hans. Samtidig håper en ny koalisjon av opposisjonspartiene å ta flertallet fra Erdoğans AKP-parti i parlamentet.

Vil du heller få vår nyhetsoppdatering rett i innboksen? Meld deg på her!

ORGANISERT TVANGSARBEID: Halvannet år etter den ni måneder (!) lange rettssaken kom i dag den 1100 sider lange dommen fra Oslo tingrett i Lime-saken. Tiltalen mot 13 personer omfattet anklager om tvangsarbeid, bedragerier, organisert kriminalitet og en rekke ulike brudd på arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og ligningsloven knyttet til butikkjeden Lime på Østlandet.
Én av de tiltalte ble frikjent, mens de andre er dømt til fengselsstraffer. Hovedmannen Sajjad Hussain er dømt til ni års fengsel  for blant annet sju tilfeller av grov menneskehandel (tvangsarbeid) etter mafiaparagrafen, og til inndragning av 42 millioner kroner. Broren Sajid Hussain er dømt til fengsel i tre år og åtte måneder, mens den kriminelle eks-psykiateren Sharok Ezazi får fem og et halvt års fengsel om dommen blir stående. Advokaten Mohammad Shahzad Nazir er dømt til fire års fengsel. (De tre førstnevnte er også fradømt retten til å drive næringsvirksomhet for alltid). Flere av de tiltalte vil trolig anke dommen.
Det som utviklet seg til å bli en av norgeshistoriens største etterforskninger ble offentlig kjent høsten 2014 gjennom en koordinert pågripelsesaksjon og butikkransakinger der omlag 200 politifolk og flere andre etater deltok. Den prestisjetunge saken  – der daværende justisminister Anders Anundsen skal ha sagt til politiet at det «ikke er rom for å mislykkes» – har lagt bånd på så store ressurser i politiet, rettsvesenet og skatteetaten gjennom flere år at dommen trolig vil bli fulgt av en debatt om omfanget var verdt det, og hva som har blitt bortprioritert som følge av Lime-komplekset.

HARDT MOT HARDT: Fylkestinget i Finnmark (Ap, Sp, SV, MDG) trosset i går Stortinget og regjeringen gjennom å boikotte nemnda som er en forutsetning for sammenslåingen av Troms og Finnmark. Svaret fra kommunalminister Monica Mæland kom raskt. Departementet endrer sammenslåingsforskriften, slik at innbyggertall (19 medlemmer fra Troms og 9 fra Finnmark) bestemmer sammensetningen i den såkalte fellesnemnda samtidig som prosessen kan starte selv om Finnmark lar være å velge medlemmer. – Jeg vet at Troms fylkeskommune nå med tungt hjerte tar på seg ansvaret for å starte arbeidet i fellesnemnda alene. Både jeg og Troms skulle veldig gjerne hatt med Finnmark i dette viktige arbeidet, sier Mæland, og får reaksjoner som «uverdig», udemokratisk og «katastrofe»  i retur fra finnmarkspolitikerne.

KAOS: Som ventet hadde Trump-administrasjonen ingen klar plan for hvordan stansen i internering av barn adskilt fra foreldre skal effektueres, og ulike etater kommer nå med motstridende uttalelserSamtidig skaper det bekymring blant menneskerettighetsforkjempere at fire militærleire i Texas og Arkansas med opp mot 20 000 – tjue tusen – sengeplasser nå trolig skal brukes til å huse barnefamilier som heretter skal interneres på samme sted. I formiddag var det ennå uklart i hvilken grad myndighetene jobber for at de 2300 barna som ble adskilt før den nye ordren skal bli gjenforent med foreldrene sine.

Vil du heller få vår nyhetsoppdatering rett i innboksen? Meld deg på her!

Med vennlig hilsen,

Harald S. Klungtveit
Redaktør i Filter Nyheter